Навчально-методичне забезпечення

Дисципліни закріплені за кафедрою ЕРМ 2019-2020 н.р.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

132 – Матеріалознавство 208 – Агроінженерія 274 – Автомобільний транспорт

275 – Транспортні технології

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

132 – Матеріалознавство 208 – Агроінженерія 274 – Автомобільний транспорт

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

132 – Матеріалознавство

На сьогодні для підготовки фахівців, випускаюча кафедра "Експлуатація та ремонт машин" має сучасні навчально-лабораторні корпуси, аудиторії в навчальному корпусі університету. В 2008 році закінчено будівництво нового двоповерхового навчально-лабораторного корпусу кафедри в якому розміщені сучасні лекційні аудиторії, класи та лабораторії оснащені сучасним навчальним та науково-дослідним обладнанням, макетами та планшетами, комп’ютерною технікою та інтерактивними засобами інформування.

В основних навчально-лабораторних корпусах кафедри розташовані наступні навчальні класи і лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням вітчизняного та іноземного виробництва:

• "Лабораторія машинобудівної гідравліки";

• "Мультимедійний клас";

• "Клас відновлення деталей";

• "Клас шасі автомобілів";

• "Клас тертя, зношування та надійності автомобілів";

• "Клас дипломного проектування";

• "Комп’ютерний клас аспірантів";

• "Лабораторія технічного обслуговування автомобілів"

• "Лабораторія ремонту деталей машин та зварювання";

• "Лабораторія перевірки та випробування двигунів";

• "Лабораторія випробовування приладів систем живлення";

• "Лабораторія двигунів внутрішнього згорання";

• "Лабораторія випробування деталей та двигунів";

• "Лабораторія діагностування електрообладнання автомобілів";

• "Лабораторія технічного обслуговування автомобілів";

• "Лабораторія проблем зварювання";

• Лабораторія основ гідравліки";

• "Лабораторія промислової гідравліки та гідроприводу".

За останні роки проведено структурну реорганізацію раніше діючих лабораторій - закуплено нове сучасне лабораторне обладнання та засоби наочного інформування; проведено переміщення та групування лабораторного обладнання із створенням нових лабораторій; організовано нові комп’ютерні класи; проведені ремонти більшості приміщень та фасаду будівлі першого (старшого) навчального корпусу тощо.

В лабораторіях кафедри розташовані сучасні апарати зварювання та наплавлення виробництва ВАТ “Каховський завод електрозварювального обладнання” м. Каховка, газотермічного напилення, припікання та наварювання покриттів, випробування деталей й вузлів; сучасне комп’ютерне обладнання для діагностування двигунів та їх систем виробництва компаній SUN та New Age, проведення технічного обслуговування та ремонту вузлів і систем автомобілів, макети вузлів і систем автомобілів вітчизняного та іноземного виробництва тощо. Крім того матеріально-технічна база кафедри включає макети вантажних та легкових автомобілів, елементів трансмісій, які розміщені на відкритому майданчику університету.

Підвищення рівня підготовки фахівців на кафедрі досягається за рахунок залучення до навчально-виховного процесу фахівців та матеріально-технічної бази потужних промислових підприємств регіону. Для цього кафедрою заключені договори на проведення семінарських позааудиторних занять, проходження всіх видів виробничих та наукових практик із провідними підприємствами м. Кіровограда із врахуванням їх виробничого спрямування та діючих напрямів підготовки фахівців кафедри, серед яких – ЗАТ "Радій", ПАТ "Кіровоград-Авто", ПАТ "Автобусний парк 13527", ТОВ "Франк-Моторс", СТО "Авто-Шанс", ВАТ "Агробудавтосервіс" та інші.

Велика увага приділяється викладачами кафедри відповідності методичного забезпечення дисциплін спеціальностей необхідною навчально-методичною літературою – підручниками, навчальними посібниками, методичними розробками тощо. Для студентів на кафедрі викладається понад 100 спеціальних дисциплін в повній мірі забезпечених навчально-методичною літературою.

За період існування кафедри професорсько-викладацьким складом кафедри розроблені, видані та використовуються в навчальному процесі понад 45 підручників та навчальних посібників з грифом МОН України й близько 300 методичних вказівок. Так, лише у 2004-2014 роках видано 26 підручників та навчальних посібників з грифом МОН України й 80 методичних вказівок.

© 2022 KNTU