Професорсько-викладацький склад кафедри

ЧЕРНОВОЛ Михайло Іванович – член-кореспондент Української академії аграрних наук, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри експлуатації та ремонту машин, ректор Кіровоградського національного технічного університету.

У 1972 р. закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування й залишився працювати асистентом кафедри ремонту машин. У 1977 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "Експлуатація, відновлення та ремонт сільськогосподарських машин". У 1980 р. йому присвоєне вчене звання доцента. З 1982 – завідувач кафедри ремонту машин, з 1993 р. – керівник департаменту експлуатації машин і технічного сервісу, а з 1995 р. – проректор з наукової роботи інституту. У 1992 р. захистив докторську дисертацію, в 1994 р. присвоєно вчене звання професора. З 1996 р. ректор Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування (з 1998 Кіровоградського державного технічного університету). Академік Інженерної академії України, член-кореспондент Міжнародної інженерної академії, член-кореспондент Національної академії аграрних наук. М.І.Черновол – голова спеціалізованої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Голова ради ректорів вищих закладів освіти Кіровоградської області. В 2003 – 2004 рр. - голова Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Автор понад 450 наукових праць у галузі надійності машин, відновлення деталей, в тому числі – 18 підручників та навчальних посібників, 6 монографій, автор 56 винаходів тощо.

Підготував 7 кандидатів наук та 2 докторів наук. Нагороджений орденом "За заслуги" (2004), почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2000 р.), відмінник освіти України (2000 р.), нагороджений орденом ІІ-го ступеню МОН України "За заслуги" (2010 р.).

Сфера наукових інтересів - розробка конструктивних, технологічних та експлуатаційних заходів по підвищенню надійності та довговічності сільськогосподарської техніки; відновлення та зміцнення деталей сільськогосподарської техніки та автомобілів композиційними покриттями.

Викладає дисципліну "Теоретичні основи відновлення та зміцнення деталей".

Робочий телефон: 390-412

Електронна адреса: rector@kntu.kr.ua

СОЛОВИХ Євген Костянтинович – доктор технічних наук (з 2013 р.), професор кафедри експлуатації та ремонту машин (з 2000 р.).

У 1973 році закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування. Кандидатську дисертацію захистив у 1994 році у Саратовському державному агроінженерному університеті за спеціальністю 05.20.03 "Експлуатація, відновлення та ремонт сільськогосподарських машин". Докторську дисертацію захистив за спеціальністю 05.03.07 "Процеси фізико-технічної обробки" на тему "Технологічні і конструктивні методи підвищення несучої здатності і довговічності зміцнюючих захисних покриттів". Захист відбувся у спеціалізованій вченій раді Д26.002.15 НТУ "КПІ" (м. Київ) 24.12.2013 р.

Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 4 монографії, 10 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України та 28 винаходів та патентів України.

Підготував 3 кандидата технічних наук. Заслужений працівник освіти України, член-кор. інженерної Академії України (1996 р.).

Сфера наукових інтересів – підвищення надійності та довговічності деталей, механізмів і машин нанесенням композиційних покрить та методами фінішної зміцнюючої обробки поверхонь деталей. Розробка сучасних конструкцій машин сільськогосподарського призначення.

Викладає дисципліни: "Надійність автомобілів", "Страхування в машинобудуванні", "Інженерія поверхонь деталей машин і механізмів", "Страхування автотранспортних засобів" та "Дисципліна спеціальності".

Робочий телефон: 390-519

Електронна адреса: Ekskntu09@gmail.com

Кулєшков Юрій Володимирович - доктор технічних наук (з 2013 р.), професор кафедри експлуатації та ремонту машин (з 2008 р.).

Працює в університеті з 1980 р., стаж науково-педагогічної роботи – понад 30 років.

Закінчив з відзнакою у 1980 році Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю "Сільськогосподарські машини" за спеціалізацією "Організація та технологія ремонту машин".

У 1990 році захистив кандидатську дисертацію "Технологія ремонту шестеренних насосів шляхом відновлення його шестерень пластичним деформуванням" в Саратовському інституті механізації сільського господарства ім. М.І.Калініна (Росія, м. Саратов).

У 2013 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.05.17 "Гідравлічні машини і гідропневмоагрегати" на тему "Підвищення технічного рівня шестеренного насоса на основі нових фізичних і математичних моделей робочого процесу подачі" у спеціалізованій вченій раді Д64.050.11 Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (м. Харків).

Автор 1 монографії, понад 175 наукових та науково-методичних робіт, серед яких 25 патентів на винаходи.

Під науковим керівництвом проф. Кулєшкова Ю.В. захистили кандидатські дисертації 6 аспірантів та здобувачів.

Майстер спорту СРСР по боротьбі самбо; виконав норматив у 1977 році на першості СРСР по боротьбі самбо серед сільських спортсменів (м. Майкоп Адигейська автономна область).

Сфера наукових інтересів – розробка та дослідження нових конструкцій та сучасних технологій ремонту шестеренних насосів, відновлення і зміцнення їх деталей.

Викладає дисципліни: "Теорія технічних систем", "Принципи інженерної творчості", "Технологія інформаційного та творчого пошуку", "Основи наукових досліджень", "Ремонт та відновлення деталей машин і апаратів", "Проектування технологічних процесів відновлення та зміцнення деталей машин і апаратів".

Робочий телефон: 390-433

Електронна адреса: kul090455@gmail.com

Аулін Віктор Васильович – доктор технічних наук (2015 р.), професор кафедри експлуатації та ремонту машин (з 2006 р.).

Працює в університеті з 1977 року, стаж науково-педагогічної роботи – 40 років.

Закінчив в 1974 році з відзнакою Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна за спеціальністю "Фізика та математика".

В 1990 році захистив кандидатську дисертацію "Покращення деяких фізичних властивостей конструкційних матеріалів при легуванні і лазерній обробці" в Московському інституті сталей і сплавів за спеціальністю 01.04.07 – Фізика твердого тіла.

В 1994 році одержав Міжнародний Соросівський грант за особливий вклад у розвиток фундаментальних наук (фізики і математики). Нагороджений грамотою Міністерства освіти і науки України (2002, 2004 рр.)В 2005р. нагороджений знаком "Відмінник освіти України". Переможець Всеукраїнського конкурсу "Винахід 2007", Кращий викладач КНТУ в 2005 та 2008 роках.

Академік Міжнародної академії стандартизації та метрології, член-кореспондент Інженерної академії України.

В 2004 році закінчив докторантуру Кіровоградського національного технічного університету за спеціальністю 05.05.11 "Машини і засоби сільськогосподарського виробництва".

Автор монографії, співавтор 9-ти навчальних посібників і одного підручника з грифом Міністерства освіти та науки України та 5-ти навчальних посібників без грифу, понад 500 наукових праць, більше 100 навчально-методичних праць, 90 патентів на винаходи.

Під науковим керівництвом проф. Ауліна В.В. захистили кандидатські дисертації 7 аспірантів та здобувачів.

Сфера наукових інтересів – фізика взаємодії лазерного випромінювання з речовиною, фізика тертя та зношування деталей машин, фізико-технологічні основи зміцнення та відновлення деталей машин, математичне моделювання технічних систем і процесів, транспортна логістика.

Викладає дисципліни: "Математичне моделювання технічних систем і процесів", "Основи інженерії поверхні деталей машин і механізмів", "Надійність машин", "Логістика автомобільного транспорту"; "Інформаційні технології на автомобільному транспорті"; "Організація послуг та управління на автомобільному транспорті".

Робочий телефон: 390-473

Електронна адреса: AulinVV@gmail.com

МАЖЕЙКА Олександр Йосипович – кандидат технічних наук (1992 р.), професор кафедри експлуатації та ремонту машин, голова профкому університету (з 2004 р.) член президії Федерації профспілок Кіровоградської області.

У 1977 році закінчив КІСМ. З 1990 – керівник галузевої науково-виробничої лабораторії НВО "Ремдеталь", з 1979 року працював асистентом кафедри „Будівельних та шляхових машин”. З 1990 р. – керівник галузевої науково-виробничої лабораторії НВО "Ремдеталь". Захистив кандидатську дисертацію за спеціальностями 05.20.03 та 05.03.06 на тему: "Технологія лазерного зміцнення при відновленні деталей сільськогосподарської техніки" у 1989 році в Саратовському інституті механізації сільського господарства ім. Калініна (Росія, м. Саратов). З 1994 р. – доцент кафедри ЕРМ Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування.

З 1995 по 1997 рр. заступник декана факультету проектування та експлуатації машин. У 2001-2004 роках заступник завідувача кафедрою експлуатації та ремонту машин, декан факультету підготовки спеціалістів для зарубіжних країн (з 1997-2005 рр.). З 2007 року професор Кіровоградського національного технічного університету.

Автор понад 130 наукових праць, з них – 3 монографії, 7 навчальних посібників, 15 авторських свідоцтв, 38 методичних вказівок. Відмінник освіти України (1998 р.). У 2012 р. нагороджений нагрудним знаком Верховної Ради України "За заслуги перед Українським народом".

Сфера наукових інтересів – розробка, дослідження та впровадження у виробництво лазерних технологій. Підготував 3-х кандидатів наук.

Викладає дисципліни: "Теоретичні основи надійності машин", "Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали", "Ремонтно-технологічне обладнання", "Використання експлуатаційних матеріалів", "Експлуатація та ремонт ДВЗ", "Двигуни внутрішнього згорання".

Робочий телефон: 390-478, 390-597

Електронна адреса: profkom551124@ukr.net

МАГОПЕЦЬ Сергій Олександрович – кандидат технічних наук (1999 р.), доцент кафедри експлуатації та ремонту машин (з 2001 р.), перший заступник завідувача кафедри "Експлуатація та ремонт машин" (з 2004 р.).

В 1995 році закінчив КІСМ за спеціальністю "Технологія та устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин та конструкцій". З 1995 по 1998 рік навчався в аспірантурі Кіровоградського державного технічного університету. В 1999 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва" на тему "Технологія ремонту насосів типу НШ-У вдосконаленням методу зменшених ремонтних розмірів"; з цього ж року починає працювати на посаді асистента кафедри "Експлуатація та ремонт машин»" з 2000 р. займає посаду ст. викладача, а з 2001 – доцента цієї ж кафедри.

В 2013 р. отримав другу вищу освіту за спеціальністю 7.07010601 "Автомобілі та автомобільне господарство".

Є автором понад 70 наукових публікацій, серед яких 26 методичних розробок, 9 навчальних посібників з грифом МОН України, 11 патентів України тощо.

Сфера наукових інтересів – розробка технологій підвищення надійності і довговічності гідравлічних машин об'ємної дії; стійкості та керованості транспортних засобів в експлуатаційних умовах.

Викладає дисципліни: "Автомобілі", "Автомобільні двигуни", "Двигуни внутрішнього згорання", "Основи технічної експертизи ДТП", "Введення в технологічні процеси на автомобільному транспорті", "Тюнінг автомобілів" та "Дисципліна спеціальності".

Робочий телефон: 390-519

Електронна адреса: magserg@ukr.net

ВАСИЛЕНКО Іван Федорович - кандидат технічних наук (2001 р.), доцент кафедри експлуатації та ремонту машин (з 2003 р.).

У 1997 році закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю "Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій".

З листопада 2000 року - викладач, з травня 2002 року - старший викладач, з 2003 року - доцент кафедри експлуатації та ремонту машин, протягом 2007-2010 років - декан факультету підготовки спеціалістів для зарубіжних країн. Кандидатську дисертацію захистив за спеціальністю 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва" на тему "Підвищення довговічності валів посівних машин композиційними покриттями" в 2001 році в Кіровоградському державному технічному університеті (м. Кіровоград).

Автор 30 наукових статей, 12 начально-методичних праць, з яких 1 підручник та 6 навчальних посібників.

Сфера наукових інтересів - підвищення довговічності деталей машин композиційними покриттями.

Викладає дисципліни: "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання" та "Теорія зварювальних процесів".

Робочий телефон: 390-433

Електронна адреса: vasylenko.ivan@gmail.com

КРАСОТА Михайло Віталійович – кандидат технічних наук (2002 р.), доцент кафедри експлуатації та ремонту машин (2004 р.).

Закінчив КІСМ у 1997 році за спеціальністю "Експлуатація та ремонт машин". Працював на посаді асистента кафедри експлуатації та ремонту машин з 2000 року, з 2003 р. – старший викладач, а з 2004 року – доцент цієї ж кафедри.

У 2000 році закінчив магістратуру Кіровоградського державного технічного університету; а у 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Технологія електроконтактного наварювання порошків з отриманням рівномірних властивостей по перерізу покриття" за спеціальністю 05.03.06 "Зварювання та спорідненні технології" у спеціалізованій вченій раді при НТУУ "КПІ".

Автор 28 наукових праць та 3 навчальних посібників з грифом МОН, має 5 патентів на винахід.

Сфера наукових досліджень – підвищення зносостійкості та відновлення деталей машин електроконтактним наварюванням порошків, сучасні технології ТО та ремонту автомобілів.

Викладає дисципліни: "Основи технології відновлення та ремонту автомобілів", "Інформаційне забезпечення сервісного обслуговування автомобілів", "Основи технічної діагностики автомобілів", "Експериментальні методи досліджень та випробовування автомобілів", "Електронне та електричне обладнання" та "Матеріали для напилення та наплавлення і трібоматеріолознавство".

Робочий телефон: 390-536

Електронна адреса: krasotamv@ukr.net

Бевз Олег Вікторович – кандидат технічних наук (2004), доцент кафедри експлуатації та ремонту машин (з 2006 р.).

Інженер-механік. У 1999 році закінчив Кіровоградський державний технічний університет за спеціальністю "Механізація сільського господарства" і у цьому році вступив до магістратури за даною спеціальністю, яку закінчив в 2000 році. У 2000 році вступив до аспірантури, яку закінчив у 2003 році.

Кандидатську дисертацію захистив у 2004 році за спеціальністю 05.05.17 у спецраді Сумського державного університету на тему "Підвищення технічних характеристик шестеренних насосів типу НШ шляхом усунення компресії робочої рідини в затиснутому об’ємі" за спеціальністю 05.05.17 "Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати". Із 2003 року обіймав посади: асистента, старшого викладача, доцента, заступника декана факультету проектування та експлуатації машин (2009-2012 рр.). З 2012 р. працює керівником центру з виховної роботи КНТУ.

Автор понад 80 наукових та науково-методичних праць та 10 патентів України.

Сфера наукових інтересів: дослідження забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом, удосконалення сервісного обслуговування автомобілів на СТО.

Викладає дисципліни: "Основи охорони праці", "Охорона праці в галузі", "Експлуатація автомобілів", "Токсичність та методи її нейтралізації на автомобільному транспорті".

Робочий телефон: 390-478

Електронна адреса: oleg_bevz@ukr.net

Шепеленко Ігор Віталійович – кандидат технічних наук (2003 р.), доцент кафедри експлуатації та ремонту машин, керівник центру підготовки спеціалістів для зарубіжних країн (з 2010 р.).

У 1997 році закінчив з відзнакою Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю "Обладнання і технологія підвищення зносостійкості та відновлення деталей машин". З 1997 по 2000 рік навчався в очній аспірантурі КНТУ за спеціальністю 05.05.11 "Машини та засоби механізації сільського господарства".

У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Удосконалення процесу обробки шатунних втулок поверхневим пластичним деформуванням при їх відновленні" за спеціальністю 05.03.01. "Процеси механічної обробки, верстати та інструменти" в спеціалізованій вченій раді при КДТУ.

З листопада 2001 року – асистент, з січня 2004 року – старший викладач, а з березня 2005 року – доцент кафедри експлуатації та ремонту машин.

Автор 81 наукових праць, 12 авторських свідоцтв, 27 навчально-методичних праць, з них 1 посібника.

Сфера наукових інтересів – підвищення якості відновлення та зміцнення деталей поверхневим пластичним деформуванням.

Викладає дисципліни: "Проектування АТП та СТО", "Автоматичне керування зварюванням", "Технологічний розрахунок і проектування підприємств автомобільного транспорту".

Робочий телефон: 390-569

Електронна адреса: kntucpfzk@gmail.com

МАРКОВИЧ Сергій Іванович – кандидат технічних наук (2007 р.), доцент кафедри експлуатація та ремонт машин (з 2008 р.).

У 1991 році закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти". З 1991 по 1994 рік працював на посаді інженера виробничо-технічного відділу Кіровоградського автотранспортного підприємства 13555.

З 1994 року – інспектор праці Центрального комітету профспілки працівників автомобільного транспорту. З 1995 року – головний інженер ТОВ "Каліта". З 2000 по 2005 роки керував філією кафедри "Експлуатація та ремонт машин" при ТОВ "Каліта", обіймаючи почергово за сумісництвом посади асистента, викладача та старшого викладача кафедри. У 2005 році обраний за конкурсом на посаду викладача кафедри "Експлуатація та ремонт машин".

У 2007 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.03.06 "Зварювання і споріднені технології" на тему "Відновлення деталей електродуговим напиленням композиційних покриттів із застосуванням порошкового та суцільнотягнутого дротів" у спецраді НАУ (м. Київ). З 2007 року старший викладач, а з 2008 – доцент кафедри ЕРМ.

Автор 37 наукових та навчально-методичних праць та 12 патентів.

Сфера наукових інтересів – розробка, дослідження та впровадження у виробництво технологій електродугового напилення покриттів.

Викладає дисципліни: "Технологія зміцнення деталей", "Технологічні методи відновлення та зміцнення типових деталей", "Експлуатація та ремонт ДВЗ", "Технічна експлуатація автомобілів", "Комп'ютерна діагностика автомобілів" та "Двигуни внутрішнього згорання".

Робочий телефон: 390-473

Електронна адреса: Marko60@ukr.net

ДУБОВИК Віктор Олександрович – кандидат технічних наук (2005 р.), доцент кафедри експлуатації та ремонту машин (з 2006 р.).

У 1998 році закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю "Машини і засоби механізації с/г виробництва". У 1999 році закінчив магістратуру Кіровоградського державного технічного університету. З 1999 р. по 2002 рік навчався у аспірантурі КДТУ за спеціальністю 05.05.11 "Машини та засоби механізації сільського господарства". Захистив кандидатську дисертацію на тему "Підвищення працездатності та довговічності корпусних деталей з алюмінієвих сплавів шляхом управління внутрішніми напруженнями" у 2005 р. у спеціалізованій вченій раді Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Київ. Прийнятий на посаду доцента кафедри експлуатації та ремонту машин у 2006 році.

Автор 52 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 2 навчальних посібника з грифом МОН та 7 винаходів.

Сфера наукових інтересів – фізико-технологічні основи створення композиційних матеріалів й покриттів з властивостями самоорганізації; транспортна логістика.

Викладає дисципліни: "Трактори та автомобілі", "Енергетичні засоби в АПК", "Експлуатація автомобілів", "Спеціалізований рухомий склад автомобільного транспорту", "Основи фізики твердого тіла", "Математичне моделювання технічних систем і процесів", "Організація автоперевезень" та "Організація пасажирських автоперевезень".

Робочий телефон: 390-433

Електронна адреса: zenesperanto@gmail.com

Катеринич Станіслав Євгенійович – кандидат технічних наук (2005 р.), доцент кафедри експлуатації та ремонту машин (з 2006 р.).

У 1999 р. закінчив Кіровоградський державний технічний університет за спеціальністю "Обладнання і технологія підвищення зносостійкості та відновлення деталей машин" (інженер-механік). У 2000 р. закінчив магістратуру КДТУ. З 2000 р. по 2003 рік навчався у аспірантурі КДТУ за спеціальністю 05.05.11 "Машини та засоби механізації сільського господарства". Працював на посаді асистента кафедри (2003 р.) та старшого викладача (2005 р.).

У 2005 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва" на тему "Обґрунтування параметрів внутрішньоребристих висівних апаратів для зернових сівалок" у спецраді КДТУ.

Автор понад 35 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 3 навчальних посібники із грифом Міністерства освіти і науки України та 5 винаходів і патентів України.

Сфера наукових інтересів - підвищення надійності деталей сільськогосподарських машин.

Викладає дисципліни: "Надійність та ремонт с/г техніки", "Робочий фах", "Технологія і обладнання для наплавлення", "Перспективні напрямки розвитку автомобільного транспорту" та "Експлуатація та обслуговування машин".

Робочий телефон: 390-433

Електронна адреса: katerinichS@ukr.net

РУДЕНКО Тимофій Вікторович - кандидат технічних наук (2007 р.), доцент кафедри експлуатації та ремонту машин (з 2010 р.).

В 2003 р. закінчив КНТУ за спеціальністю "Механізація сільського господарства" та отримав кваліфікацію магістра.

З 2003 по 2006 рік навчався в очній аспірантурі КНТУ за спеціальністю 05.05.11 "Машини та засоби механізації сільського господарства".

У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Підвищення функціональних характеристик шестеренного насоса шляхом регулювання подачі" за спеціальністю 05.05.17 "Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати" у Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут".

Автор понад 20 наукових праць, 8 авторських свідоцтв та патентів України.

Переможець Всеукраїнського конкурсу "Винахід 2005" серед молоді та нагороджений золотою медаллю департаменту "Всесвітньої організації інтелектуальної власності".

Сфера наукових інтересів – розробка та дослідження конструкцій та технологія ремонту шестеренних насосів, відновлення і зміцнення їх деталей.

Викладає дисципліни: "Технічна механіка рідини і газу" та "Гідравліка, гідро- та пневмоприводи".

Робочий телефон: 390-433

Електронна адреса: r-t-v@mail.ua

ЛИСЕНКО Сергій Володимирович – кандидат технічних наук (2006 р.), доцент кафедри експлуатації та ремонту машин, доцент кафедри "Експлуатація та ремонт машин" (з 2007 р.)

Працює в університеті з 2002 року, стаж науково-педагогічної роботи – 12 років.

Закінчив в 1999 році магістратуру Кіровоградського державного технічного університету по спеціальності "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання".

В 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Підвищення довговічності відремонтованих дизельних двигунів прискореною обкаткою електротрибохімічним методом" в Хмельницькому національному університеті за спеціальністю 05.02.04 – Тертя та зношування в машинах.

В 2009 році отримав премію Президента України для молодих вчених за роботу "Керування технічним станом деталей і сполучень сільськогосподарської техніки для підвищення їх зносостійкості та надійності".

Співавтор 3-х навчальних посібників з грифом Міністерства освіти та науки України, понад 50 наукових праць, 20 патентів на винаходи.

Сфера наукових інтересів – технології триботехнічного відновлення деталей машин.

Викладає дисципліни: "Тертя, змащування та спрацювання в машинах", "Зварювальні джерела живлення", "Надійність машин", "Зварювання тиском", "Введення в технологічні процеси зварювання", "Стандартизація та якість продукції", "Технологія зварювальних робіт".

Робочий телефон: 390-473

Електронна адреса: sv07091976@gmail.com

Осін Руслан Анатолійович – кандидат технічних наук (2011 р.), в.о. доцента кафедри експлуатації та ремонту машин (з 2014 р.).

У 2001 р. закінчив КДТУ за спеціальністю "Механізація сільського господарства" спеціалізація "Експлуатація та ремонт с/г машин" (магістр). З 2001-2003 роки навчався в аспірантурі КДТУ за спеціальністю 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва". У КНТУ працює на посаді асистента кафедри експлуатації та ремонту машин з 2003 р.

Захистив кандидатську дисертацію у січні 2011 року у спецраді Харківського національного технічного університету "ХПІ" за спеціальністю 05.05.17 "Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати" на тему "Підвищення подачі шестеренного насоса вдосконаленням параметрів качаючого вузла". З 2013 р. працював на посаді старшого викладача, а у 2014 р. переведений на посаду в.о. доцента кафедри.

Автор 16 статей, 13 методичних розробок та 5 авторських свідоцтв.

Сфера наукових інтересів – розробка та дослідження конструкцій та технологій виготовлення шестеренних гідромашин.

Викладає дисципліни: "Трактори та автомобілі", "Ремонт автомобілів" та "Водопостачання, водовідведення і підвищення якості водопостачання".

Робочий телефон: 390-433

Електронна адреса: ruslan_osin@ukr.net

МАТВІЄНКО Олександр Олександрович – кандидат технічних наук (2012р.), доцент кафедри експлуатації та ремонту машин (з 2016р).

В 1999 році закінчив Кіровоградський державний технічний університет за спеціальністю "Технічний сервіс" (інженер-механік) й почав працювати асистентом на кафедрі експлуатації та ремонту машин. У 2004 р. успішно закінчив аспірантура за спеціальністю 05.05.11 "Машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва" при КДТУ. У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Вдосконалення фізичних і математичних моделей реальних процесів об'ємних витоків шестеренних насосів" за спеціальністю 05.05.17 "Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати" в спецраді Харківського національного технічного університету "ХПІ". З 2014 року працює старшим викладачем кафедри експлуатації та ремонту машин.

Автор 22 наукових праць, 15 методичних розробок та 12 патентів України.

Переможець Всеукраїнського конкурсу "Винахід 2005" серед молоді та нагороджений золотою медаллю департаменту "Всесвітньої організації інтелектуальної власності".

Сфера наукових інтересів – розробка та дослідження конструкцій шестеренних насосів.

Викладає дисципліни: "Експлуатація машин та обладнання", "Токсичність і метод її нейтралізації на автомобільному транспорті".

Робочий телефон: 390-433

Електронна адреса: richdad.ua@gmail.com

ГОЛУБ Дмитро Вадимович – кандидат технічних наук (2012 р.), доцент кафедри експлуатації та ремонту машин (з 2015 р.).

Працює в університеті з 2010 року, стаж науково-педагогічної роботи – 5 років.

Закінчив в 2005 році з відзнакою магістратуру Кіровоградського національного технічного університету за спеціальністю "Автомобілі та автомобільне господарство".

В 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Підвищення якості транспортного обслуговування пасажирів на маршрутах міста в ринкових умовах" в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті за спеціальністю 05.22.01 "Транспортні системи".

Співавтор 2-х навчальних посібників з грифом Міністерства освіти та науки України та 2-х навчальних посібників без грифу, 57 наукових праць, 19 навчально-методичних праць, 29 патентів на винаходи.

Викладає дисципліни: "Організація пасажирських автоперевезень", "Організація вантажних автоперевезень", "Математичне моделювання технічних систем та процесів", "Логістика автомобільного транспорту"; "Інформаційні технології на автомобільному транспорті"; "Мехатроніка транспортних засобів та систем".

Робочий телефон: 390-473

Електронна адреса: dimchik529@gmail.com

Жулай Олександр Юрійович – кандидат технічних наук (2014р), старший викладач кафедри експлуатації та ремонту машин (з 2014р).

Закінчив Кіровоградський державний технічний університет (2002 р.) за спеціальністю "Автомобілі та автомобільне господарство", магістратуру Кіровоградського національного технічного університету по спеціальності "Автомобілі та автомобільне господарство" (2003 р.), аспірантуру Кіровоградського національного технічного університету (2006 р.) за спеціальністю 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва".

У КНТУ працює з 2005 року на посаді асистента кафедри експлуатації і ремонту машин.

У 2014 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Підвищення надійності засобів транспорту рівневим підходом інформаційного забезпечення технічного стану їх агрегатів" за спеціальністю 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів транспорту" у спецраді К 6483203 ХНТУСГ ім. П.Василенка (м. Харків). З цього ж року працює на посаді старшого викладача кафедри ЕРМ.

Автор 25 наукових праць, 20 патентів України.

Сфера наукових інтересів – технічний стан двигунів засобів транспорту, стратегії технічного обслуговування та ремонту.

Викладає дисципліни: "Випробування деталей та машин" та "Ремонт машин".

Робочий телефон: 390-433

Електронна адреса: zhulai80@gmail.com

КОВАЛЬЧУК Наталія Володимирівна – викладач кафедри експлуатація та ремонт машин (з 2007 р.).

Закінчила Полтавський інженерно-будівельний інститут у 1991 році за спеціальністю "Водопостачання та каналізація" (інженер-гідравлік).

В КНТУ працює з 1999 року асистентом кафедри екології і охорони навколишнього середовища. В 2001 році закінчила аспірантуру КНТУ.

З 2006 року – викладач кафедри екології і ОНС, а з 2007 року - кафедри експлуатації і ремонту машин.

Автор понад 30 наукових праць і методичних розробок, серед яких 1 авторське свідоцтво.

Сфера наукових інтересів – гідравлічні процеси у водопровідно-каналізаційних системах.

Викладає дисципліни: "Гідравліка та с/г водопостачання", "Водопостачання і каналізація", "Гідравліка і гідропневмоавтоматика".

Робочий телефон: 390-433

Електронна адреса: natalya.kovalchuk2017@gmail.com

Мезенцева Оксана Миколаївна – викладач кафедри експлуатація та ремонт машин (з 2006 р.).

Працює в університеті з 1994 р., стаж науково-педагогічної роботи – 17 років.

Закінчила у 1989 р. Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю "Машини і технологія обробки металів тиском". У 2001 р. заочно закінчила Кіровоградський державний технічний університет та здобула другу вищу освіту за спеціальністю "Фінанси".

Автор навчального посібника, близько 80 наукових та навчально-методичних робіт.

Сфера наукових інтересів – управління та регулювання розвитку підприємств торгівлі та цивільний захист.

Викладає дисципліну "Цивільний захист".

Робочий телефон: 390-433

Електронна адреса: mezenceva.oksana@gmail.com

Крилов Олександр Володимирович – асистент кафедри "Експлуатація та ремонт машин" (з 1999 р.).

У 1995 р. закінчив КІСМ за спеціальністю "Обладнання і технологія підвищення зносостійкості та відновлення деталей машин і апаратів" (інженер-механік). З 1996 р. по 1998 р. навчався в аспірантурі за спеціальністю 05.05.11 "Сільськогосподарські машини". В КНТУ працює з 1999 р. на посаді асистента кафедри експлуатації та ремонту машин.

Автор 23 статей, 17 методичних розробок, 2 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.

Сфера наукових досліджень – розробка комбінованих полімерометалевих покриттів та дослідження їх характеристик при відновленні деталей.

Викладає дисципліни: "Ремонтно-технологічне обладнання" та "Трактори та автомобілі".

Робочий телефон: 390-433

Електронна адреса: alexkrilov14@gmail.com

ТРУШ Максим Михайлович – асистент кафедри "Експлуатація та ремонт машин" (з 2003 р.).

У 2001 р. закінчив КДТУ за спеціальністю "Машини і засоби механізації с/г виробництва" (інженер-механік). З 2001 р. по 2003 р. навчався в аспірантурі за спеціальністю 05.05.11 "Сільськогосподарські машини". В КНТУ працює з 2003 р. на посаді асистента кафедри експлуатації та ремонту машин.

Автор 8 статей, 1 методичної розробки, 2 авторських свідоцтв, 1 інформаційного листка.

Сфера наукових досліджень – визначення основних параметрів конструкції та режимів роботи подрібнювача листостебельної маси на полі.

Викладає дисципліну "Технологія і обладнання для напилення".

Робочий телефон: 390-433

© 2020 KNTU