Вступ на базі бакалавра

Набір до магістратури здійснюється за спеціальностями:


- 132 – «Матеріалознавство»;

Освітня програма 132 «Матеріалознавство» другого (магістерського) рівня- 208 – «Агроінженерія» ОПП «Технічний сервіс сільськогосподарської техніки»;

Освітня програма 208 «Агроінженерія»
ОПП «Технічний сервіс сільськогосподарської техніки» другого (магістерського) рівня
- 274 – «Автомобільний транспорт»;

Освітня програма 274 «Автомобільний транспорт» другого (магістерського) рівня- 275 – «Транспортні технології».

Освітня програма 275 «Транспортні технології» другого (магістерського) рівняКафедра проводить підготовку фахівців за освітнім ступенем магістр (132 «Матеріалознавство», 208 «Агроінженерія» (Спеціалізація «Технічний сервіс сільськогосподарської техніки»), 274 «Автомобільний транспорт» та 275 «Транспортні технології» на денній та заочній формах навчання за державним замовленням та на контрактній основі.

Умови вступу

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами навчання вступники подають заяви лише в електронній формі.
При вступі діє результат ЄВІ з іноземної мови 2020 та 2021 років.

Новинка: вагові коефіцієнти для результатів іноземної мови та фахового випробування!

Терміни вступної кампанії до магістратури:
- реєстрація електронних кабінетів вступників 01 липня 2021 року;
- реєстрація на єдиний вступний іспит з іноземної мови – з 11 травня до 03 червня 2021 року (відбувається в електронній формі.);
- основна сесія вступного випробування з іноземної мови – 30 червня 2021 року;
- прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (пільгові категорії вступників та на базі диплома «спеціаліста»/«магістра») – з 22 червня до 25 липня 2021 року;
- прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту – з 15 липня до 23 липня 2021 року;
- строки проведення фахових випробувань – з 24 липня до 30 липня 2021 року;
- рекомендації для зарахування на бюджет – 31 липня 2021 року;
- виконання умов для зарахування на бюджет (подача оригіналів документів) – до 18:00 4 серпня 2021 року;
- зарахування за результатами іспитів – не пізніше 06 серпня 2021 року (бюджет), не пізніше 30 вересня 2021 року (контракт).

© 2022 KNTU