Угоди про співпрацю

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

1) Договори про співпрацю з роботодавцями

2) Договори про співпрацю з Вищою Школою Банковою (Польща)

3) Договори про співпрацю з Вищою Школою Безпеки (Польща)

4) Договори про практичну підготовку здобувачів (Польща)

5) Відгуки на освітньо-професійну програму

6) Рецензії на освітньо-професійну програму

7) Анкета визначення думки стейкхолдерів стосовно якості здобувачів

8) Аналіз анкетування думки стейкхолдерів стосовно якості здобувачів

© 2022 KNTU