Методичне забезпечення

ДСТУ 3008:2015 – "Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання".


Методичне забезпечення по спеціальності: 275 - Транспортні технології (на автомобільному транспорті) першого (бакалаврського) рівня

Автоматизовані системи обробки інформації на АТ

Взаємодія видів транспорту

Вступ до спеціальності (ПЗ)

Діагностика транспортних систем(ПЗ)

Експлуатаційна надійність рухомого складу

Експлуатаційна надійність рухомого складу (ПЗ)

Експлуатаційні властивості автомобільних доріг та споруд (ПЗ)

Загальний курс транспорту (ЛР)

Загальний курс транспорту

Інтегровані митні системи (ПЗ)

Інтермодальніі транспортні технології (ПЗ)

Математичне моделювання транспортних процесів і систем (ЛР)

Надійність транспортних систем (ПЗ)

Організація-міжнар.автоперевезень (ПЗ)

Основи теорії транспортних процесів і систем

Проектування транспортно-складських комплексів (ПЗ)

Проектування транспортно-складських комплексів

Транспортна логістика (ЛР)

Транспортна логистика

Вантажні первезення К

Вантажні первезення, ПЗ та СР

Вантажні перевезення

Взаємодія видів транспорту (1)

Взаємодія видів транспорту(2)

Дослідження операцій в транспортних системах (1)

Дослідження операцій в транспортних системах (2)

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА ЕКСПЕРТИЗА ДТП

Організація і технології навантажувально-розвантажувальних робіт

Основи теорій систем і управління, ПЗ

Основи теорій транспортних процесів і систем.

© 2022 KNTU