Новини та оголошення

26.04.2019 р.

На засіданні обласної комісії з питань підтримки молодих науковців області під керівництвом першого заступника голови Кіровоградської облдержадміністрації Сергія Коваленка визначили кращих молодих науковців регіону. Представники кафедри експлуатації та ремонту машин Центральноукраїнського національного технічного університету вибороли премію та стипендію для кращих молодих науковців Кіровоградщини.

Зокрема, ІІІ премію для молодих науковців присудили Андрію Гриньківу, старшому наукову співробітнику кафедри експлуатації і ремонту машин ЦНТУ, що презентував організаційно-логістичні та експлуатаційні основи реалізації інтелектуальної стратегії технічного сервісу транспортних машин.

Андрію Чернаю, аспіранту кафедри експлуатації і ремонту машин ЦНТУ, що презентував підвищення надійності систем мобільної сільськогосподарської техніки трибофізичними методами – стипендію.

Кафедра Вітає переможців Гриньківа Андрія та Черная Андрія.

Також вітаємо їх наукового керівника – Ауліна Віктора Васильовича, д-р. техн. наук., професора, члена-кореспондента Транспортної академії України.

 

22.02.2019 р.

21-22 лют. 2019 р. відбулась VI Міжнародна науково-технічна конференція "Крамаровські читання" з нагоди 112-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987), м. Київ / Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Тематика конференції: історична постать академіка В. С. Крамарова та історичні витоки розвитку ремонтного виробництва; надійності технічних систем у рослинництві, технічних систем у тваринництві, технічних систем в лісовому комплексі, технічних систем переробного виробництва, будівель, споруд і технічних систем у будівництві, транспортних систем, технічних систем ремонтного виробництва; економічна ефективність технічних і технологічних систем; конструювання машин і обладнання; дизайн технічних систем; новітні матеріали в сільськогосподарському машинобудуванні; новітні технології в сільськогосподарському машинобудуванні.

У конференції взяли участь працівники, наукові співробітники, докторанти та аспіранти кафедри експлуатації та ремонту машин Центральноукраїнського національного технічного університету.

На пленарному засіданні з доповіддю "Актуальні напрями розв’язання проблеми надійності машин та транспортних систем" виступив доктор технічних наук, професор кафедри експлуатації та ремонту машин Центральноукраїнський національний технічний університету Аулін Віктор Васильович.

30.10.2018 р.

Минулого тижня Центральноукраїнський національний технічний університет уклав дві нових угоди про співпрацю з вищими навчальними закладами польського міста Познань: Вищою Школою Безпеки (Wyzsza Szkola Bezpieczenstwa) і Вищою Школою Банковою (WyzszaSzkolaBankowa). Крім цього, досягнуто домовленостей про проходження студентами кафедри ЕРМ ЦНТУ практики на автотранспортному підприємстві Познані. Ініціаторами налагодження відносин між Центральноукраїнським національним технічним університетом і Вищою Школою Безпеки (Познань) та Вищою Школою Банковою (Познань) виступили професор кафедри експлуатації та ремонту машин ЦНТУ, доктор технічних наук Віктор Аулін і старший науковий співробітник кафедри, к.т.н. Андрій Гриньків.

27.06.2018 р.

Колектив кафедри вітає доцента кафедри

ГОЛУБА ДМИТРА ВАДИМОВИЧА

з отриманням відзнаки Міської ради міста Кропивницького та виконавчого комітету "За заслуги" ІІ ступеня.

01.06.2018 р.

У чудовому куточку України – Шацький національний природний парк, на базі спортивно-оздоровчого табору "Гарт", 29.05 по 01.06.2018 р. проходила V Міжнародна науково-технічна конференція "Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей".
Про свої наукові здобутки з проблем автомобільного транспорту і транспортних технологій на конференції повідомили співробітники кафедри експлуатації та ремонту машин ЦНТУ: д-р. техн. наук, проф. Аулін В.В., канд. техн. наук, доц. Лисенко С.В., канд. техн. наук, доц. Голуб Д.В., канд. техн. наук, м.н.с. Гриньків А.В., аспіранти та здобувачі. Було представлено п'ять доповідей: одна на пленарному засіданні і чотири на секційних засіданнях.  
Вражає висока організація, науковий рівень проведення конференції та велика кількість учасників, у тому числі з Німеччини, Польщі, Чехії, Словакії, Литви та інших країн.  У цьому безумовна велика заслуга кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького національного технічного університету, яку очолює канд. техн. наук, доц. Мурований І.С.
Ми щиро вдячні вам колеги за такий науковий захід!

19.05.2018 р.

НА БАЗІ НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ "ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ" КАФЕДРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ МАШИН ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 2-Й РІК ПРАЦЮЄ СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК "ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ І НАДІЙНОСТІ В ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ"

Докладніше тут

16.05.2018 р.

КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ ВІТАЄ

ПАНКОВА АНДРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА

з успішним захистом докторської дисертаційної роботи "Наукові основи підвищення ефективності роботи зернових сівалок застосуванням пневматичних висівних пристрої дискретної дії" за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва у спеціалізованій вченій раді Д 23.073.01 Центральноукраїнського національного технічного університету, який відбувся 15 травня 2018 року.

Бажає успіхів в науковій та педагогічній діяльності. Щирі вітання доктору технічних наук, професору Ауліну Віктору Васильовичу, науковому консультанту, який захистив докторанта Панкова А.О. достроково.

Також вітаємо

МАКАРЕНКО ДМИТРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА

з успішним захистом кандидатської дисертації на тему "Підвищення довговічності паралелограмного механізму посівних комплексів зміною конструкції рухомих з'єднань" за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва у спеціалізованій вченій раді Д 23.073.01 Центральноукраїнського національного технічного університету, який відбувся 15 травня 2018 року.

23.03.2018 р.

Запрошуємо усіх бажаючих на нову спеціальність!!!

Буклет транспортні технології

19.03.2018 р.

КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ

ВІТАЄ

ГРИНЬКІВА АНДРІЯ ВІКТОРОВИЧА

з успішним захистом кандидатської дисертації "Методи діагностування і прогнозування технічного стану силових агрегатів транспортних машин з використанням часових рядів"  за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту у спеціалізованій вченій раді К 64.832.08 Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, який відбувся 16 березня 2018 року.

Бажає успіхів в науковій та педагогічній діяльності.

Щирі вітання доктору технічних наук, професору Ауліну Віктору Васильовичу, науковому керівнику, який зумів захистити Гриньківа А.В. за термін перебування в аспірантурі. Так тримати!

27.02.2018 р.

Відповідно до наказу Міністерства освіти i науки України від 06.12.2017 року №1572 “Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2017/2018 навчальному році”, ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі”, галузі знань 20 "Аграрні науки" спеціальності 208 "Агроінженерія" та ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій” відбудеться на базі кафедри експлуатації та ремонту машин Центральноукраїнського національного технічного університету з 18 по 20 квітня 2018 р.

Також пройде ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених “Підвищення надійності машин і обладнання”.

Оргкомітет та колектив кафедри запрошує Вас взяти участь!

Запрошення_на_студ._конфер._П-ДВИШЕННЯ_ЕРМ_2018

Запрошення_на_студ._олимп._Відновлення_та_підвищення_ЕРМ__2018

Запрошення_на_студ._олимп._ТРАНСП._ТЕХН._ЕРМ__2018

29.10.2017 р.

23-24 жовтня 2017р. у м. Вінниця вчені ЦНТУ брали участь у Х Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту" в якій обговорювалися науково-технічні напрямки розвитку Європи та удосконалення транспортної галузі України і її регіонів. В даній конференції взяли участь більше 40 науковців з профільних кафедр ВНЗ України та представники ВНЗ Литви, Білорусії, Швеції, Румунії. Конференція пройшла в активному дискусійному обговорені за кожною доповіддю, в якій учасники отримували креативні та перспективні ідеї один від одного по вдосконаленню та реалізації свої розробок. Організаторам конференції щира вдячність за запрошення і успішних розв’язків науково-практичних задач.

12.10.2017 р.

Запрошуємо усіх бажаючих!!!

22.09.2017 р.

Кафедрою експлуатації та ремонту машин Центральноукраїнського національного технічного університету отримана ліцензія на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з галузі знань 27 Транспорт, спеціальності 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт) (протокол Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України №65 від 16.08.2017 р. та наказ Міністерства освіти і науки України №176-л від 16.08.2017р.).

15.09.2017 р.

XI Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки»

 Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ) при підтримці Міністерства освіти і науки України, Кіровоградської обласної державної адміністрації та провідних підприємств м. Кропивницького з 1 по 3 листопада проводить XI Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки», присвячену 120 річчю створення кафедри сільськогосподарського машинобудування ЦНТУ.

  Оргкомітет конференції запрошує прийняти участь у роботі конференції вчених, фахівців, провідних спеціалістів та керівників підприємств.

Мета конференції

   Прогнозування тенденцій  світового розвитку досліджень, конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки в галузі механізації сільського господарства  та впровадження нової техніки у виробництво.

Проблематика конференції

Секція 1.  Конструювання і виробництво с.-г. техніки. Моделювання та механіко-технологічні проблеми вдосконалення робочих процесів с.-г. машин.

Секція 2. Механізація та автоматизація с.-г. виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. Проблеми машиновикористання с.-г. техніки.

Секція 3. Підвищення надійності машин та технічного сервісу в умовах реформування АПК.

Секція 4.  Тертя і зношування в с.-г. техніці.

Докладніше тут

27.04.2017 р.

Студенту групи АТ-13 Головатому Артему Олеговичу призначено академічну стипендію Президента України на II семестр 2016/2017 навчального року згідно наказу Міністерства освіти і науки України №654 від 26.04.2017 р.

26.04.2017 р.

26 квітня згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1495 від 9 грудня 2016 року у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті відбувся ІІ етап Всеукраїнської олімпіади 2016/2017 навчального року серед студентів вищих навчальних закладів з дисципліни «Інтегровані транспортні системи». В олімпіаді брали участь студенти з різних навчальних закладів України. Завдання олімпіади складалися з двох частин: тестових 50 запитань та практичних задач.

Під керівництвом наукового керівника, професора Ауліна Віктора Васильовича, студент групи АТ-13 Головатий Артем отримав диплом ІІ ступеня.

23.03.2017 р.

Протягом 23-го березня в стінах Центральноукраїнського національного технічного університету тривала підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом підготовки фахівців «Зварювання». У фінальній частині конкурсу з науковими доповідями виступили 14 студентів, які представляли 15 вищих навчальних закладів. Фінальний етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Зварювання» на базі кафедри експлуатації та ремонту машин Центральноукраїнського (Кіровоградського) національного технічного університету проходив вже втретє. Загалом на рецензування до галузевої конкурсної комісії надійшло 56 наукових робіт від студентів 21 вищого навчального закладу України. До участі у фінальній частині Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Зварювання» комісія відібрала 14 робіт, які були представлені авторами під час підсумкової науково-практичної конференції в ЦНТУ. Основна тематика зазначений наукових робіт студентів: технології та устаткування зварювання; зварювальні установки; відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій.

Студенти нашої кафедри за підсумками роботи галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2016-17 навчального року за напрямом підготовки фахівців «Зварювання» виборили наступні місця:

І місце – Віталій Мірний, Володимир Петров (Центральноукраїнський національний технічний університет, наукові керівники: д.т.н., професор Віктор Аулін, к.т.н., Олександр Кузик);

ІІІ місце – Олександр Вербицький (Центральноукраїнський національний технічний університет, науковий керівник: к.т.н., доцент Ігор Шепеленко).

03.03.2017 р.

Щиро вітаємо з успішним захистом докторської дисертаційної роботи докторанта кафедри експлуатації та ремонту машин

Замоту Тараса Миколайовича!!!

Бажаємо здоров'я, творчої наснаги, подальших наукових здобутків.

Колектив кафедри ЕРМ

27.12.2016 р.

Вітаємо магістранта кафедри Федченко Аліну Анатоліївну з перемогою!

У середині грудня 2016 року на базі кафедри "Обладнання і технології зварювального виробництва" (ОіТЗВ) Донбаської державної машинобудівної академії (м.Краматорськ) і ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод" на підставі розпоряджень Міністерства освіти і науки та Інституту модернізації змісту освіти проводився IV Міжнародний конкурс магістерських дипломних проектів і дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю "Прикладна механіка" ("Зварювання").

Метою конкурсу є залучення талановитої молоді до дослідницької діяльності, підвищення престижу науки у студентському середовищі, удосконалення навчальної та наукової роботи студентів, рівня їхньої професійної підготовки в галузі зварювання.

На конкурс було подано 27 робіт студентів-магістрів ВНЗ України і Білорусі за трьома спеціальностями, а саме: "Технологія та устаткування зварювання", "Зварювальні установки", "Відновлення підвищення зносостійкості деталей і конструкцій".

Серед конкурсантів брала участь магістерська робота "Підвищення якості відновлення деталей нанесенням залізохромистих гальванічних покриттів з наступною хіміко-термічною обробкою". Виконавець магістрант кафедри експлуатації та ремонту машин Центральноукраїнського національного технічного університету Федченко Аліна Анатоліївна (науковий керівник – д.т.н., професор, член-кореспондент НААНУ, заслужений діяч науки і техніки України Черновол Михайло Іванович).

За рішенням конкурсної комісії магістерська робота нагороджена дипломом ІІІ-го ступеня.

28.10.2016 р.

Вітаємо професора кафедри Кулєшкова Юрія Володимировича з перемогою!

Професор кафедри експлуатації та ремонту машин КНТУ, доктор технічних наук Юрій Кулєшков став чемпіоном світу серед ветеранів самбо, який нещодавно проходив у Хорватії.

На чемпіонаті світу серед майстрів самбо в Хорватії професор кафедри експлуатації та ремонту машин КНТУ Юрій Кулєшков виступав у ваговій категорії до 74 кг у віковій групі М6 (спортсмени 60-64 рр.). Усього в цій групі було вісім спортсменів. Змагання проходили за олімпійською системою: програв – вибув, виграв – пройшов до наступного раунду. Тобто борці не мали жодного права на помилку.

В першому ж раунді жереб визначив суперником Юрія Кулєшкова російського самбіста Моллагасана Халаєва, чемпіона світу з самбо серед майстрів 2012, 2013, 2014 років. Сутичка була дуже важкою, дуже нервовою, дуже напруженою, але завершилася перемогою українського спортсмена із перевагою усього в один бал!

Наступний поєдинок Юрія Кулєшкова також став неординарним, оскільки боротися довелося проти співвітчизника, також доктора наук і також професора (ним бум ректор Донбаської національної академії будівництва і архітектури у м. Краматорськ Василь Кравець)! У поєдинку двох професорів із України переміг представник КНТУ.

Нарешті, у фіналі Юрій Кулєшков переміг ще одного російського самбіста, багаторазового чемпіона світу серед ветеранів по дзюдо і по самбо, професійного тренера по дзюдо і самбо Владіміра Коржукова.

12.10.2016 р.

Вітаємо стипендіата Кабінету Міністрів України!

Колектив кафедри експлуатації та ремонту машин вітає із призначенням стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених 2016р., відповідно з постановою президії Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки від 10 жовтня 2016р. наказ №6., аспіранта кафедри Гриньківа Андрія Вікторовича, який виконує наукову роботу під керівництвом д.т.н., проф. Ауліна Віктора Васильовича, а також щиро бажає стипендіату плідної наукової праці та успіху у виконанні дисертаційної роботи.

29.09.2016 р.

29 вересня розпочала роботу IV Міжнародна агропромислова виставка "АгроЕкспо-2016" (29.09-01.10.2016). Організаторами виставки виступають: Міністерство аграрної політики та продовольства України, Торгово-промислова палата України, Федерація роботодавців України, Національна академія аграрних наук України, Асоціація підприємств-виробників техніки та обладнання для АПК "Украгромаш", ВГО "Українська асоціація аграрних інженерів", Кіровоградська облдержадміністрація.

На "АгроЕкспо-2016" продемонструють новинки сільгосптехніки світових та вітчизняних брендів, а також планується проведення тест-драйву тракторів, де кожному бажаючому буде надана можливість в якості водія випробувати зразки сучасного тракторобудування.

Також у роботі виставки брали учать різні навчальні заклади України. Серед них був представлений Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ) м. Кропивницький.

Кафедра експлуатація та ремонту машин займала одне із провідних місць на стенді свого вузу. Були представлені останні розробки професорів та доцентів кафедри.

Також приймали участь у виставці "АгроЕкспо-2016" студенти та аспіранти нашої кафедри і протягом дня відвідували численні експозиції різноманітної техніки. Вони мали змогу ознайомитись з останніми досягненнями техніки і технологій у галузі машинобудування та агропромисловому комплексі.

17.09.2016 р.

У День міста в Кропивницькому відбулася урочиста хода, присвячена до 262-ї річниці від дня заснування міста. Жителі Подільського і Кріпосного районів розпочали ходу двома колонами від готелю "Турист" до площі перед міською радою. У заході взяли участь також представники нашого університету.

09.06.2016 р.

В четвер, 9-го червня, в приміщенні Кіровоградського національного технічного університету відбувся круглий стіл на тему "Сучасні технології в промисловості, енергетиці та на транспорті регіону" за участю керівництва Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації.

"Круглий стіл" проходив в інтерактивному форматі: живому спілкуванні із відповідями на запитання та наочними прикладами. У фойє навчального закладу було розгорнуто підготовлені науковцями та викладачами КНТУ експозиції власних наукових розробок, винаходів, експериментальних зразків тощо. Делегація Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА на чолі із директором цього департаменту Олександром Корнюшею по черзі підходила до кожного виставкового стенду, де автори або співавтори наукових розробок розповідали про напрями наукової роботи та про презентовані проекти.

Активну участь брала і кафедра експлуатації та ремонту машин.

Професор Аулін Віктор Васильович відмітив необхідність в оперативному управлінні перевізним процесом, який пояснюється імовірнісними характеристиками системи перевезень, що проявляються у збоях перевізного процесу. Оперативне управління рухом рухомого складу відповідно до розробленого плану і його коригування з урахуванням виникаючих збоїв в роботі транспорту можливе за рахунок впровадження сучасних інформаційних технологій з застосуванням комп’ютерної техніки та GPS навігації, а саме системи дистанційного управління транспортним процесом, яка дозволить автоматизувати процес перевезень: безперервне здійснення збору, обробки, аналізу і зберігання інформації про роботу транспортних засобів на маршруті в реальному режимі часу, контроль регулярності руху, оцінка наслідків відхилень в роботі та ін.

Доцент Голуб Дмитро Вадимович зазначив, що був спроектований і виготовлений експериментальний зразок головки струмоприймача тролейбусу із підвищеною надійністю. Експериментальні дослідження розробленого зразка показали його високу працездатність і надійність.

Професор Кулєшков Юрій Володимирович розповів, що був спроектований і виготовлений експериментальний шестеренний насос із збільшеною питомою подачею. Експериментальні дослідження показали його високу працездатність. Він зазначив, що існуючі зразки шестеренних насосів, що виробляються в Україні в 1,2…1,5 рази поступаються пропонованим конструкціям насосів з підвищеним питомим робочим об’ємом.

Круглий стіл "Сучасні технології в промисловості, енергетиці та на транспорті регіону" за участю керівництва Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА став логічним продовженням "Дня науки-2016", який проходив в КНТУ в середині квітня.

Підсумки студентської олімпіади та наукової конференції

21 квітня 2016 року на кафедрі експлуатації та ремонту машин Кіровоградського національного технічного університету відбувся ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі». Одночасно на кафедрі ЕРМ проходила Х Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Підвищення надійності машин і обладнання».

Докладніше тут

Конкурс наукових робіт за напрямом «Зварювання»

24 березня на базі кафедри експлуатації та ремонту машин Кіровоградського національного технічного університету відбулась підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2015/2016 навчального року за напрямом підготовки фахівців "Зварювання". За підсумками конференції було відзначено найкращі наукові роботи студентів.

Докладніше тут
© 2019 KNTU