Аулін Віктор Васильович

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри експлуатації та ремонту машин з 2006 р.

Працює в університеті з 1977 року, стаж науково-педагогічної роботи – 45 років.

CV

Закінчив з відзнакою Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна за спеціальністю «Фізика та математика»; з відзнакою Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ) за спеціальністю «Автомобільний транспорт», магістр; аспірантуру при Московському інституті сталей і сплавів за спеціальністю 01.04.07 – Фізика твердого тіла; докторантуру при Кіровоградському національному технічному університеті за спеціальністю 05.05.11 «Машини і засоби сільськогосподарського виробництва».

Захистив кандидатську дисертацію в Московському інституті сталей і сплавів за спеціальністю 01.04.07 – Фізика твердого тіла та отримав вчений ступінь кандидата фізико-математичних наук. Захистив докторську дисертацію в Хмельницькому національному університеті за спеціальністю 05.02.04 – Тертя та спрацювання в машинах та отримав вчений ступінь доктора технічних наук.

За видатні досягнення отримав Міжнародне звання «Соросівський учитель» (ISSEP, 1994 р.). За здобутки у науково-педагогічній діяльності нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2004 р.), знаком «Відмінник освіти України» (2005 р.). За вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти і науки України, підготовку висококваліфікованих спеціалістів для регіону, активну громадську позицію нагороджений почесною грамотою Кропивницької міської ради та виконавчого комітету (2012 р.); на протязі 2000-2020 рр., за результатами науково-освітньої діяльності на рейтинговій основі, був переможцем конкурсу «Кращий викладач ЦНТУ» та нагороджувався відповідними почесними відзнаками ЦНТУ.

Член-кореспондент Інженерної академій України, дійсний член Транспортної академії України, Міжнародної академії стандартизації, Академії прикладних наук, член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій, член комісії з формування мережі автобусних маршрутів загального користування при Кропивницькій міській раді. Є заступником головного редактора наукового журналу «Вісник Центральноукраїнського національного технічного університету. Технічні науки», член редакційних колегій міжнародних наукових журналів «Problems of tribology» та «Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics».

Автор і співавтор 74 наукових праць опублікованих у закордонних виданнях, 388 наукові статті у фахових виданнях України, 113 патентів України, 477 тез та матеріалів наукових конференцій, 57 публікацій навчально-методичного характеру. Є співавтором 17 навчальних посібників та підручника з грифом Міністерства освіти і науки України, 9 наукових монографій.

Науковий керівник наукової школи «Надійність, трибологія та транспортні технології». Під його керівництвом успішно захистилися 2 доктори технічних наук, 8 кандидатів технічних наук та 80 магістрів за спеціальностями кафедри. Був керівником колективу молодих вчених, робота яких у 2009 році удостоєна премії Президента України (№891/2009), колективу переможців Всеукраїнського конкурсу «Винахід-2007» у номінації «Кращий винахід у Кіровоградській області», «Винахід-2008» у номінації «Кращий винахід-2008 в галузі транспорту». На даний час, є науковим керівником 5 здобувачів ступеня доктора технічних наук, 4 аспірантів і докторанта. Неодноразово був офіційним опонентом по докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальності 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту.

Науковий керівник наукових лабораторій: «Трибологія та надійність машин» і «Транспортні системи та транспортні технології» в ЦНТУ.

Науковий керівник науково-дослідних робіт: «Дослідження пасажиропотоків та визначення пасажиромісткості і кількості транспортних засобів на маршрутах м. Кіровограда» за час проведення даної тематики було організовано та проведено повномасштабне дослідження транспортної системи міста Кіровограда, № держреєстрації 0111U007503, 2011 р.; «Розробка головки струмоприймача тролейбуса підвищеної надійності", № держреєстрації 0113U003619, 2013 р. Відповідальний виконавець за держбюджетними тематиками: «Підвищення зносостійкості деталей і спряжень сільськогосподарської техніки композиційними покриттями та матеріалами», № державної реєстрації 0206U002583 (2004-2005 рр.); «Підвищення зносостійкості деталей сільськогосподарської техніки модифікуванням їх робочих поверхонь», № державної реєстрації 0108U001325 (2008-2010 рр.); «Підвищення зносостійкості деталей та сполучень сільськогосподарської техніки реалізацією процесів самоорганізації поверхонь тертя і робочого середовища», № державної реєстрації 0112U001107 (2012-2013 рр.); «Трибологічні основи підвищення надійності деталей і робочих органів сільськогосподарської техніки», № державної реєстрації 0114U003656 (2014-2016 рр.); «Підвищення надійності ресурсовизначальних спряжень деталей машин технологіями припрацювання та триботехнічного відновлення при їх виготовлені та ремонті», № державної реєстрації 0117U001100 (2017-2019 рр.).

Відповідальний за організацію та проведення наукових конференцій, конкурсів наукових робіт і олімпіад кафедри. Підготовив студентів, які отримали більше 50 призових місць і дипломів переможців I-III ступенів Міністерства освіти і науки України у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, олімпіадах та конкурсах доповідей на науково-практичних студентських конференціях.

Сфера наукових інтересів – закономірності тертя та зношування деталей сільськогосподарських та транспортних машин, технології їх зміцнення та відновлення; трибоматеріалознавство; фізичні основи триботехнологій; синергетика надійності сільськогосподарських та транспортних машин; теорія технічного сервісу машин; транспортні системи та технології; транспортно-виробнича логістика.

Викладає дисципліни: «Кіберфізичні системи сервісу автомобілів», «Виробничі процеси та надання послуг на підприємтствах галузі транспорту», «Основи теорій систем і управління на транспорті», «Експлуатаційна надійність рухомого складу», «Управління транспортними системами», «Методологія оптимізації транспортних технологій», «Математичне моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту», «Транспортна логістика», «Організація послуг і управління на автомобільному транспорті», «Логістика автомобільного транспорту», «Транспортна логістика», «Проектування транспортно-складських комплексів», «Проектування транспортно-виробничих логістичних систем», «Виробнича логістика», «Методика дослідження та організація підготовки дисертаційних робіт».

Робочий телефон: (0522) 390-473
Електронна адреса: AulinVV@gmail.com

Профілі:
ORCID
SCOPUS
Google Scholar
WEB OF SCIENCE

Сертифікати про підвищення кваліфікації

© 2024 KNTU