Матеріально-технічна база кафедри

На сьогодні для підготовки фахівців всіх освітніх програм, випускаюча кафедра «Експлуатація та ремонт машин» має два сучасні навчально-лабораторні корпуси, аудиторії в навчальному корпусі університету та окремі структурні підрозділи. У 2019 р. введено в експлуатацію новий двоповерховий навчально-лабораторний корпус кафедри в якому розміщені сучасні лекційні аудиторії, класи та лабораторії оснащені сучасним навчальним та науково-дослідним обладнанням, макетами та планшетами, комп’ютерною технікою та інтерактивними засобами інформування.

За останні роки проведено структурну реорганізацію раніше діючих лабораторій - закуплено нове сучасне лабораторне обладнання та засоби наочного інформування; проведено переміщення та групування лабораторного обладнання із створенням нових лабораторій; організовано нові комп’ютерні класи; проведені ремонти більшості приміщень та фасаду будівлі першого (старшого) навчального корпусу тощо.

В лабораторіях кафедри розташовані сучасні апарати зварювання та наплавлення виробництва ВАТ «Каховський завод електрозварювального обладнання» (м. Каховка), газотермічного напилення, припікання та наварювання покриттів, випробування деталей й вузлів; сучасне комп’ютерне обладнання для діагностування двигунів та їх систем виробництва компаній SUN та New Age, проведення технічного обслуговування та ремонту вузлів і систем автомобілів, макети вузлів і систем автомобілів вітчизняного та іноземного виробництва тощо. Крім того матеріально-технічна база кафедри включає макети вантажних та легкових автомобілів, елементів трансмісій, які розміщені на відкритому майданчику університету.

В навчально-лабораторному корпусі №3 кафедри ЕРМ розташовані наступні навчальні класи і лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням вітчизняного та іноземного виробництва:
• «Клас відновлення деталей»;
• «Клас агрегатів та вузлів автомобілів та тракторів»;
• «Клас тертя, зношування та надійності машин»;
• «Лекційна аудиторія. Клас дипломного проектування»;
• «Лабораторія технічного обслуговування автомобілів»;
• «Лабораторія ремонту деталей машин та зварювання»;
• «Лабораторія перевірки та випробування двигунів»;
• «Лабораторія випробовування приладів систем живлення»;
• «Лабораторія випробування деталей та двигунів»;
• «Лабораторія діагностування електрообладнання автомобілів»;
• «Лабораторія технічного обслуговування транспортних засобів».

В навчально-лабораторному корпусі №5 кафедри ЕРМ розташовані наступні навчальні класи і лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням вітчизняного та іноземного виробництва:
• «Лабораторія трибології та надійності машин»;
• «Лабораторія сучасних конструкцій автомобілів та тракторів»;
• «Лабораторія технічного обслуговування автомобілів»;
• «Лабораторія шиномонтажу та обслуговування шин автомобілів»;
• «Лабораторія діагностування акумуляторів»;
• «Клас моделювання та інформаційних технологій на транспорті»;
• «Клас діагностики транспортних засобів»;
• «Клас безпеки дорожнього руху»;
• «Мультимедійний клас»;
• «Комп’ютерний клас».

В основних навчальних корпусах №1 та №2 університету розміщені наступні навчальні класи і лабораторії кафедри ЕРМ:
• «Лабораторія об’ємних гідроприводів»;
• «Лабораторія проблем зварювання»;
• «Клас взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань»;
• «Клас цивільного захисту та безпеки життєдіяльності».

Підвищення рівня підготовки фахівців на кафедрі досягається за рахунок залучення до навчально-виховного процесу фахівців та матеріально-технічної бази потужних промислових підприємств регіону. Для цього кафедрою заключені договори на проведення семінарських позааудиторних занять, проходження всіх видів виробничих та наукових практик із провідними підприємствами м. Кропивницький із врахуванням їх виробничого спрямування та діючих напрямів підготовки майбутніх фахівців, серед яких: ЗАТ «Радій», ПП «Астарта-Груп», ПП «Агротехцентр», ТОВ «Автосервіс-Термакс», ПрАТ КАТП «Агробудавтосервіс», ПрАТ «Кіровоградграніт», ТОВ «Єлисаветградська транспортна кампанія», ДП «Кіровоградська ДЕД» та «Лелеківська ДЕД» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», ПАТ «Таксомоторний парк», ПП «Авто Шанс Центр», ПП «Олікс», ТОВ «Дзеркальник», ПАТ «Кіровоградграніт», ПП «АВТОБАЗ-КІРОВОГРАД», ТОВ «Укрдіагностика», ТОВ «АВТОГРУП КРОПИВНИЦЬКИЙ», ТОВ «АТП-2004», ТОВ «Новагротехсервіс» та інші.

Підвищена увага приділяється викладачами кафедри відповідності методичного забезпечення дисциплін освітніх програм та спеціальностей необхідною навчально-методичною літературою - підручниками, навчальними посібниками, методичними розробками тощо. Для здобувачів вищої освіти різних рівнів на кафедрі ЕРМ викладається понад 170 спеціальних дисциплін в повній мірі забезпечених навчально-методичною літературою.

За період існування кафедри її професорсько-викладацьким складом розроблені, видані та використовуються в навчальному процесі 46 підручників та навчальних посібників з грифом МОН України й понад 450 методичних вказівок. Так, лише у 2010-2020 роках видано 22 підручники та навчальних посібники із грифом МОН України й 146 методичних вказівок.

Традиційно значна увага на кафедрі приділяється підтриманню тісних дружніх стосунків з науковцями інших держав, участі у сумісних міжнародних проектах та програмах, підготовці фахівців та наукових кадрів для іноземних держав. Міжнародні зв'язки кафедри підтримуються на рівні співробітництва із зарубіжними навчальними закладами та організаціями, яких налічується більше двадцяти, з питань участі в конференціях; при проведенні навчальних практик та стажуванні кращих студентів на підприємствах Німеччини, Франції, Великобританії; надання консультацій тощо.

Щорічно на базі кафедри ЕРМ ЦНТУ проводяться:
• Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки»;
• Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення надійності машин і обладнання. Increase of Machine and Equipment Reliability»;
• Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту»,
в яких поряд з викладачами, співробітниками, аспірантами та здобувачами кафедри ЕРМ приймають участь науковці з різних країн близького та далекого зарубіжжя.

Традиційно на кафедрі склалися плідні творчі зв’язки з провідними науковими установами різних країн - Новополоцьким державним технічним університетом (м. Новополоцьк, Білорусь), Державним Аграрним університетом (м. Кішинеу, Молдова), Технічним університетом (м. Варна, Болгарія), Вищою Школою Банковою (м. Познань, Польща), Вищою Школою Безпеки (м. Познань, Польща) та підприємством «MEPROZET Koscian S.A.» (м. Косцяне, Польща).

Кафедра ЕРМ активно приймала участь у міжнародному проекті програми Tempus III «Conception du developpement durable dans la formation des specialists pour l’agriculture». В рамках цього проекту викладачі кафедри приймали участь у міжнародному семінарі «Підприємства і сталий розвиток», викладали лекції студентам ліцеїв та вищих шкіл агрономічної освіти в м. Діжон (Франція), проходили відповідне сертифіковане стажування тощо.

Обдаровані студенти та магістранти під керівництвом провідних науковців кафедри залучаються до виконання теоретичних та експериментальних досліджень розділів науково-дослідних робіт; щорічно приймають участь у науково-практичних конференціях здобувачів, олімпіадах, конкурсах наукових робіт здобувачів тощо й виборюють призові місця.

Члени кафедри беруть активну участь у роботі:
• Інженерної академії України;
• Національної академії аграрних наук України;
• Міжнародної кадрової академії;
• Транспортної академії України;
• Міжнародної академії стандартизації;
• Академії Прикладних Наук;
• Всеукраїнської громадської організації «Асоціація технологів-машинобудівників України»;
• громадської організації «Міжнародна асоціація технологічного розвитку та інновацій (International Association for Technological Development and Innovations).

© 2023 KNTU