Співпраця з ЗВО

Угоди про співпрацю із закладами вищої освіти

Договір про академічну мобільність з Полтавським державним аграрним університетом

Договір про академічну мобільність з Черкаським ДТУ

Договір про співпрацю з Черкаським ДТУ

Договір про співпрацю з Луцьким НТУ

Угода про академічну мобільність з Луцьким НТУ

Договір про співпрацю з Тернопільським НТУ

Договір про співпрацю з Люблінською політехнікою (Польща)

Договір про співпрацю з STU (Словачиина)

Договір про співпрацю та мобільність з Вищою школою безпековою (Польща)

Договір про співпрацю та мобільність з Вищою школою банковою (Польща)

© 2023 KNTU