Заходи з роботодавцями

Захист магістерських робіт за участю керівників підприємств та установ галузі автомобільного транспорту

Важливим критерієм оцінки якості надання освітніх послуг закладом вищої освіти є працевлаштування його випускників. Кафедра експлуатації та ремонту машин ЦНТУ постійно працює над розширенням співпраці з роботодавцями, щоб випускники після закінчення навчання відразу могли працевлаштуватися за здобутою спеціальністю. З цією метою, під час навчання студентів освітніх рівнів бакалавр і магістр, практикується проходження ними виробничих та переддипломних практик на підприємствах різних форм власності регіону та поза його межами на основі укладених договорів про співпрацю.

Крім цього, кафедра експлуатації та ремонту машин регулярно запрошує провідних фахівців галузі автомобільного транспорту для участі в екзаменаційних комісіях по захисту кваліфікаційних робіт.

На фото: Анна Максименко - керівник ПП «Авто-Шанс» приймає участь у складі екзаменаційної комісії по захисту кваліфікаційних магістерських робіт із спеціальності 274 Автомобільний транспорт.

На фото: Анатолій Петрович Голованов - керівник громадської організації «Кіровоградська обласна асоціація автомобільних перевізників», голова правління ПАТ «Таксомоторний парк» м. Кропивницький приймає участь у складі екзаменаційної комісії по захисту кваліфікаційних магістерських робіт із спеціальності 274 Автомобільний транспорт.

Рецензування навчальних посібників та методичних вказівок представниками підприємств та установ галузі автомобільного транспорту

Представники роботодавців приймають участь в написанні методичних вказівок а також рецензуванні навчальних посібників.

Так, керівник громадської організації «Кіровоградська обласна асоціація автомобільних перевізників», голова правління ПАТ «Таксомоторний парк» м. Кропивницький Анатолій Петрович Голованов приймав участь у рецензуванні навчального посібника «Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів».

Також, він є співавтором методичних вказівок:

Методичні вказівки з переддипломної практики: для здобувачів освітньо-професійної програми "Автомобільний транспорт" другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 274 – "Автомобільний транспорт" денної та заочної форми навчання / уклад.: С.О. Магопець, Д.В. Голуб, В.В. Аулін, О.В. Бевз, М.В. Красота, А.П. Голованов. М-во освіти і науки Укр., Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький: ЦНТУ, 2022. – 33 с. з додатками.

Керівник ПП «Авто-Шанс» Анна Максименко приймала конструктивну участь при розробці ряду методичних вказівок

Методичні вказівки з науково-дослідної практики: для здобувачів освітньо-професійної програми "Автомобільний транспорт" другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 274 – "Автомобільний транспорт" денної та заочної форми навчання / уклад.: Ю.В. Кулєшков, С.О. Магопець, Д.В. Голуб, О.В. Бевз, М.В. Красота, А.С. Максименко; М-во освіти і науки Укр., Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький: ЦНТУ, 2022. – 34 с.

Методичні вказівки для виконання випускної кваліфікаційної роботи для здобувачів за освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» денної та заочної форми навчання / уклад.: С.О. Магопець, Ю.В. Кулєшков, О.В. Бевз, М.В. Красота, Д.В. Голуб, А.С. Максименко; під заг. редакцією к.т.н., доц. Магопця С.О. М-во освіти і науки Укр., Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький: ЦНТУ, 2022. – 46 с.

Методичні вказівки для виконання випускної кваліфікаційної роботи для здобувачів за освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» денної та заочної форми навчання / уклад.: Д.В. Голуб, С.О. Магопець, В.В. Аулін, О.В. Бевз, М.В. Красота, А.С. Максименко; під заг. редакцією к.т.н., доц. Магопця С.О. М-во освіти і науки Укр., Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький: ЦНТУ, 2023. – 46 с.

© 2023 KNTU