Вступ на базі бакалавра

Набір до магістратури здійснюється за спеціальностями:


- 208 – «Агроінженерія» ОПП «Технічний сервіс сільськогосподарської техніки»;

Освітня програма 208 «Агроінженерія»
ОПП «Технічний сервіс сільськогосподарської техніки» другого (магістерського) рівня
- 274 – «Автомобільний транспорт»;

Освітня програма 274 «Автомобільний транспорт» другого (магістерського) рівня- 275 – «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)».

Освітня програма 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» другого (магістерського) рівняКафедра проводить підготовку фахівців за освітнім ступенем магістр (208 «Агроінженерія» (Спеціалізація «Технічний сервіс сільськогосподарської техніки»), 274 «Автомобільний транспорт» та 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» на денній та заочній формах навчання за державним замовленням та на контрактній основі.

Умови вступу

Вступ на бюджетну форму фінансування та кошти фізичних або юридичних осіб (контракт) відбуватиметься лише за внутрішнім фаховим випробуванням!

Мотиваційний лист є обов’язковим при подачі електронної заяви для всіх вступників. Заяви без мотиваційного листа будуть анульовані.


Строки прийому заяв та документів


© 2023 KNTU