Академічна доброчесність

Нормативні документи

Інформація, щодо забезпечення академічної доброчесності (бібліотека ЦНТУ)

Положення про дотримання академічної доброчесності НПП та здобувачами вищої освіти ЦНТУ

Положення про процедуру впровадження антиплагіатної системи у Центральноукраїнському національному університеті

Договір про співпрацю з ТОВ «Антиплагіат»

Довідки про перевірку на плагіат кваліфікаційних робіт

Довідки про перевірку кваліфікаційних магістерських робіт зі спеціальності 274 - Автомобільний транспорт на плагіат (2022)

Довідки про перевірку кваліфікаційних магістерських робіт зі спеціальності 275 - Транспортні технології (2022)

Довідки про перевірку кваліфікаційних магістерських робіт зі спеціальності 208 - Агроінженерія (2022)

© 2023 KNTU