Основні результати наукової діяльності викладачів з 2018/2019 н.р. по 2022/2023 н.р.

Магопець Сергій Олександрович

Завідувач кафедри експлуатації та ремонту машин. Кандидат технічних наук за спеціальністю – 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва», доцент

*Наукові публікації у видання, які індексуються базами даних Scopus та WebofScience>>>

*Наукові публікації у видання, які включені до перліку наукових фахових видань України>>>

*Монографії, підручники, навчальні посібники>>>

*Авторські свідоцтва/патенти>>>

*Матеріали та тези конференцій>>>

Черновол Михайло Іванович

Професор кафедри експлуатації та ремонту машин. Доктор технічних наук за спеціальністю – 05.20.03 «Експлуатація, відновлення та ремонт сільськогосподарської техніки», професор, академік Національної академії аграрних наук України, заслужений діяч науки і техніки України

*Наукові публікації у видання, які індексуються базами даних Scopus та WebofScience>>>

*Наукові публікації у видання, які включені до перліку наукових фахових видань України>>>

*Монографії, підручники, навчальні посібники>>>

*Авторські свідоцтва/патенти>>>

*Матеріали та тези конференцій>>>

Солових Євген Костянтинович

Професор кафедри експлуатації та ремонту машин. Доктор технічних наук за спеціальністю – 05.03.07 «Процеси фізико-технічної обробки», професор, заслужений працівник освіти України, член-кор. інженерної Академії України

*Наукові публікації у видання, які індексуються базами даних Scopus та WebofScience>>>

*Наукові публікації у видання, які включені до перліку наукових фахових видань України>>>

*Монографії, підручники, навчальні посібники>>>

*Авторські свідоцтва/патенти>>>

*Матеріали та тези конференцій>>>

Кулєшков Юрій Володимирович

Професор кафедри експлуатації та ремонту машин. Доктор технічних наук за спеціальністю – 05.05.17 «Гідравлічні машини і гідропневмоагрегати», професор

*Наукові публікації у видання, які індексуються базами даних Scopus та WebofScience>>>

*Наукові публікації у видання, які включені до перліку наукових фахових видань України>>>

*Монографії, підручники, навчальні посібники>>>

*Авторські свідоцтва/патенти>>>

*Матеріали та тези конференцій>>>

Аулін Віктор Васильович

Професор кафедри експлуатації та ремонту машин. Доктор технічних наук за спеціальністю – 05.02.04 «Тертя та спрацювання в машинах», професор, член-кореспондент Інженерної академій України, дійсний член Транспортної академії України, Міжнародної академії стандартизації, Академії прикладних наук

*Наукові публікації у видання, які індексуються базами даних Scopus та WebofScience>>>

*Наукові публікації у видання, які включені до перліку наукових фахових видань України>>>

*Монографії, підручники, навчальні посібники>>>

*Авторські свідоцтва/патенти>>>

*Матеріали та тези конференцій>>>

Шепеленко Ігор Віталійович

Професор кафедри експлуатації та ремонту машин. Доктор технічних наук за спеціальністю – 05.02.08 «Технологія машинобудування», професор

*Наукові публікації у видання, які індексуються базами даних Scopus та WebofScience>>>

*Наукові публікації у видання, які включені до перліку наукових фахових видань України>>>

*Монографії, підручники, навчальні посібники>>>

*Авторські свідоцтва/патенти>>>

*Матеріали та тези конференцій>>>

Бевз Олег Вікторович

Доцент кафедри експлуатації та ремонту машин. Кандидат технічних наук за спеціальністю – 05.05.17 «Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати», доцент

*Наукові публікації у видання, які індексуються базами даних Scopus та WebofScience>>>

*Наукові публікації у видання, які включені до перліку наукових фахових видань України>>>

*Монографії, підручники, навчальні посібники>>>

*Авторські свідоцтва/патенти>>>

*Матеріали та тези конференцій>>>

Василенко Іван Федорович

Доцент кафедри експлуатації та ремонту машин. Кандидат технічних наук за спеціальністю – 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва», доцент

*Наукові публікації у видання, які індексуються базами даних Scopus та WebofScience>>>

*Наукові публікації у видання, які включені до перліку наукових фахових видань України>>>

*Монографії, підручники, навчальні посібники>>>

*Авторські свідоцтва/патенти>>>

*Матеріали та тези конференцій>>>

Голуб Дмитро Вадимович

Доцент кафедри експлуатації та ремонту машин. Кандидат технічних наук за спеціальністю – 05.22.01 «Транспортні системи», доцент, член-кореспондент академії прикладних наук

*Наукові публікації у видання, які індексуються базами даних Scopus та WebofScience>>>

*Наукові публікації у видання, які включені до перліку наукових фахових видань України>>>

*Монографії, підручники, навчальні посібники>>>

*Авторські свідоцтва/патенти>>>

*Матеріали та тези конференцій>>>

Осін Руслан Анатолійович

Доцент кафедри експлуатації та ремонту машин. Кандидат технічних наук за спеціальністю – 05.05.17 «Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати», доцент

*Наукові публікації у видання, які індексуються базами даних Scopus та WebofScience>>>

*Наукові публікації у видання, які включені до перліку наукових фахових видань України>>>

*Монографії, підручники, навчальні посібники>>>

*Авторські свідоцтва/патенти>>>

*Матеріали та тези конференцій>>>

Катеринич Станіслав Євгенійович

Доцент кафедри експлуатації та ремонту машин. Кандидат технічних наук за спеціальністю – 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва», доцент

*Наукові публікації у видання, які індексуються базами даних Scopus та WebofScience>>>

*Наукові публікації у видання, які включені до перліку наукових фахових видань України>>>

*Монографії, підручники, навчальні посібники>>>

*Авторські свідоцтва/патенти>>>

*Матеріали та тези конференцій>>>

Красота Михайло Віталійович

Доцент кафедри експлуатації та ремонту машин. Кандидат технічних наук за спеціальністю – 05.03.06 «Зварювання та спорідненні технології», доцент

*Наукові публікації у видання, які індексуються базами даних Scopus та WebofScience>>>

*Наукові публікації у видання, які включені до перліку наукових фахових видань України>>>

*Монографії, підручники, навчальні посібники>>>

*Авторські свідоцтва/патенти>>>

*Матеріали та тези конференцій>>>

Лисенко Сергій Володимирович

Доцент кафедри експлуатації та ремонту машин. Кандидат технічних наук за спеціальністю – 05.02.04 «Тертя та зношування в машинах», доцент

*Наукові публікації у видання, які індексуються базами даних Scopus та WebofScience>>>

*Наукові публікації у видання, які включені до перліку наукових фахових видань України>>>

*Монографії, підручники, навчальні посібники>>>

*Авторські свідоцтва/патенти>>>

*Матеріали та тези конференцій>>>

Маркович Сергій Іванович

Доцент кафедри експлуатації та ремонту машин. Кандидат технічних наук за спеціальністю – 05.03.06 «Зварювання і споріднені технології», доцент

<

*Наукові публікації у видання, які індексуються базами даних Scopus та WebofScience>>>

*Наукові публікації у видання, які включені до перліку наукових фахових видань України>>>

*Монографії, підручники, навчальні посібники>>>

*Авторські свідоцтва/патенти>>>

*Матеріали та тези конференцій>>>

Руденко Тимофій Вікторович

Доцент кафедри експлуатації та ремонту машин. Кандидат технічних наук за спеціальністю – 05.05.17 «Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати», доцент

*Наукові публікації у видання, які індексуються базами даних Scopus та WebofScience>>>

*Наукові публікації у видання, які включені до перліку наукових фахових видань України>>>

*Монографії, підручники, навчальні посібники>>>

*Авторські свідоцтва/патенти>>>

*Матеріали та тези конференцій>>>

Солових Андрій Євгенович

Доцент кафедри експлуатації та ремонту машин. Кандидат технічних наук за спеціальністю – 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва», доцент

*Наукові публікації у видання, які індексуються базами даних Scopus та WebofScience>>>

*Наукові публікації у видання, які включені до перліку наукових фахових видань України>>>

*Монографії, підручники, навчальні посібники>>>

*Авторські свідоцтва/патенти>>>

*Матеріали та тези конференцій>>>

Гриньків Андрій Вікторович

Старший викладач кафедри експлуатації та ремонту машин. Кандидат технічних наук за спеціальністю – 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту», старший дослідник

*Наукові публікації у видання, які індексуються базами даних Scopus та WebofScience>>>

*Наукові публікації у видання, які включені до перліку наукових фахових видань України>>>

*Монографії, підручники, навчальні посібники>>>

*Авторські свідоцтва/патенти>>>

*Матеріали та тези конференцій>>>


Основні напрями роботи

На кафедрі «Експлуатація та ремонт машин» функціонують дві наукові школи:

1. «Підвищення надійності сільськогосподарської та автомобільної техніки технологічними, конструкторськими та експлуатаційними методами» (положення про наукову школу схвалено Науково-технічною радою КНТУ від 28.02.2008 р., протокол №2). Наукову школу очолює Черновол Михайло Іванович – доктор технічних наук, професор, академік Інженерної академії України, Заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, радник ректора Центральноукраїнського національного технічного університету.

2. «Трибологія, надійність та транспортні технології», яку очолює відмінник освіти України, академік Транспортної академії Україн, член-кореспондент Інженерної академії України, академік Міжнародної академії стандартизації, почесний академік Академії прикладних наук, д.т.н., професор Аулін Віктор Васильович. До складу цієї наукової школи входять такі наукові лабораторії як: «Логістика транспортно-виробничих систем і процесів», «Трибологія та надійність машин», «Моделювання та інформаційні технології на транспорті» й «Прикладне матеріалознавство та інжиніринг».

Висока ефективність та багатогранність роботи наукових шкіл підтверджується значною кількістю успішно захищених кандидатських дисертацій за різноманітними науковими спеціальностями, серед яких: 05.05.11 «Машини і засоби сільськогосподарського виробництва», 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту», 05.02.04. «Тертя та зношування машинах», 05.05.17. «Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати», 05.03.06 «Зварювання і споріднені технології» та ін.; багатьма виконаними держбюджетними та госпдоговірними науковими тематиками тощо. Так, в період з 2006 по 2023 роки науковцями кафедри ЕРМ захищено 19 кандидатських дисертацій та 6 докторських дисертацій; виконано 35 наукових тем тощо.

До складу наукової школи входять: керівник наукової школи, доктори та кандидати наук, докторанти, аспіранти, наукові співробітники та інші суб’єкти науково-дослідної діяльності.

Основні наукові досягнення викладачів кафедри за останні роки найшли відбиток у діючих та завершених госпдоговірних й держбюджетних наукових темах; отриманих авторських свідоцтвах, деклараційних патентах та позитивних рішеннях на видачу патентів; поданих заявках на можливі винаходи й участі у Всеукраїнських виставках та конкурсах наукових досягнень, обсяги яких з року в рік зростають.

Не однократно за результатами Всеукраїнського конкурсу "Винахід року", який проводиться Державним департаментом інтелектуальної власності нашої країни, викладачі кафедри визнавалися переможцями в різних номінаціях. Так, в 2005 році високу відзнаку отримала розробка науковців М.І. Черновола, Ю.В. Кулєшкова, О.В. Бевза, Т.В. Руденко, О.О. Матвієнко та М.Г. Москаленко, яку було визнано переможцем Всеукраїнського конкурсу "Винахід – 2005" в номінації "Кращий винахід 2005 серед молоді", а її авторів нагороджено Золотою медаллю та дипломами Всесвітньої організації інтелектуальної власності. У 2007 році вже авторський колектив під керівництвом проф. кафедри Ауліна В.В. було визнано переможцями Всеукраїнського конкурсу "Винахід – 2007" в номінації "Кращий винахід у Кіровоградській області", а молодий науковець кафедри - к.т.н., доц. В.М. Бобрицький, отримав стипендію Кабінету Міністрів для молодих вчених на 2008-2010 рр.

Традиційно значна увага на кафедрі приділяється підтриманню тісних дружніх стосунків з науковцями інших держав, участі у сумісних міжнародних проектах та програмах, підготовці фахівців та наукових кадрів для іноземних держав. Міжнародні зв'язки кафедри підтримуються на рівні співробітництва із зарубіжними навчальними закладами та організаціями, яких налічується більше двадцяти, з питань участі в конференціях; при проведенні навчальних практик та стажуванні кращих студентів на підприємствах Німеччини, Франції, Великобританії; надання консультацій тощо.

Періодично, з інтервалом у 2 роки, на базі кафедри ЕРМ ЦНТУ проводиться міжнародна науково-практична конференція "Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки", в якій поряд з викладачами, співробітниками, аспірантами та студентами кафедри ЕРМ приймають участь науковці з різних країн близького та далекого зарубіжжя.

Кафедра ЕРМ активно приймає участь у міжнародному проекті програми Tempus III "Conception du developpement durable dans la formation des specialists pour l’agriculture". В рамках цього проекту викладачі кафедри приймали участь у міжнародному семінарі "Підприємства і сталий розвиток", викладали лекції студентам ліцеїв та вищих шкіл агрономічної освіти в м. Діжон (Франція), проходили відповідне сертифіковане стажування тощо.

Обдаровані студенти та магістранти під керівництвом провідних науковців кафедри залучаються до виконання теоретичних та експериментальних досліджень розділів НДР; щорічно приймають участь у студентських науково-практичних конференціях, олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт тощо й виборюють призові місця.

Починаючи з 2004 р. кафедру ЕРМ ЦНТУ було визначено МОН України провідною для проведення ІІ-го туру Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності "Відновлення і підвищення зносостійкості машин і конструкцій", в якій приймають участь найбільш обдаровані студенти кафедри ЕРМ ЦНТУ, НТУ (м. Київ), НТУУ "КПІ" (м. Київ), ХНТУ (м. Хмельницький) ХНТУСГ ім. П. Василенка та інших провідних ЗВО нашої країни.

Крім цього на базі кафедри щорічно починаючи з 2004 року проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів "Підвищення надійності машин і обладнання", а з 2012 року - ІІ-ий етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі".

В галузі ремонту та відновлення деталей машин кафедра підтримує зв'язки з різноманітними організаціями та підприємствами нашої країни та інших держав по вирішенню актуальних проблем надійності та довговічності машин, їх технічного сервісу досліджуючи напрямки:

1. Розробка новітніх технологій ремонту та відновлення деталей машин.

2. Використання композиційних матеріалів та покриттів для відновлення деталей машин.

3. Розробка нових металоплакуючих середовищ і технологій їх застосування для підвищення довговічності деталей вузлів.

4. Розробка лазерних технологій відновлення та зміцнення деталей різноманітної техніки.

5. Вдосконалення конструкції, технології, експлуатації і ремонту об’ємних гідромашин.

Результати НДДКР проф. Черновола М.І., проф. Ауліна В.В., проф. Кулєшкова Ю.В., проф. Солових Є.К. та інших науковців кафедри впроваджені на багатьох підприємствах й організаціях України та за її межами, серед яких ПАТ "Червона Зірка" м. Кропивницький, ПАТ "Гідросила" м. Кропивницький, ПАТ "Тернопільський комбайновий завод" м. Тернопіль, ВАТ "Ковальсільмаш" м. Ковель, ПАТ "Автобусний парк–13527", ТОВ "Єлісаветградська транспортна компанія" м. Кропивницького, Інспекції державного технічного нагляду Кіровоградської обласної держадміністрації та інших.

За 55 років роботи кафедрою ЕРМ підготовлено понад 6 тис. інженерів-механіків та близько 500 магістрів.

Тематичні плани кафедри експлуатації та ремонту машин

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН наукових досліджень і розробок, які виконуються науково-педагогічними працівниками кафедри ЕРМ на 2023

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН наукових досліджень і розробок, які виконуються науково-педагогічними працівниками кафедри ЕРМ на 2022

ЗВІТИ З НАУКОВОЇ РОБОТИ кафедри експлуатації та ремонту машин

Звіт з наукової роботи кафедри ЕРМ за 2022

Звіт з наукової роботи кафедри ЕРМ за 2021

Звіт з наукової роботи кафедри ЕРМ за 2021-22 н.р.

© 2024 KNTU