Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти

Звіти з наукової роботи кафедри ЕРМ здобувачів вищої освіти

за 2022 р.

за 2021 р.

за 2021-22 н.р.

Для здобувачів

Студентський науковий гурток "Проблеми якості і надійності в галузі транспорту" на базі кафедри експлуатація та ремонт машин запрошує для плідної наукової праці активних та науково спрямованих здобувачів 1-2 рівнів вищої освіти за наступними напрямками дослідження:

- якість та надійність технічних та транспортних систем;

- системно-спрямований підхід до оптимізації важко навантажених та пасажирських перевезень та підвищення їх надійності;

- логістичний підхід до підвищення ефективності роботи автотранспортного підприємства;

- припрацювання спряжень деталей систем і агрегатів транспортних засобів;

- триботехнічне відновлення важконавантажених вузлів автотранспортної техніки в процесі їх експлуатації та ремонту;

- моделювання та оптимізація якісного функціонування сервісного обслуговування;

- підвищення зносостійкості та надійності технічних систем модифікування робочих поверхонь спряжень деталей концентрованими потоками енергії;

- Основи облітерації та самоорганізації в трибо системах підчас експлуатації та ремонту автомобілів для забезпечення надійного функціонування.Члени наукового гуртка мають змогу виступати та захищати наукові інтереси університету на різних конференціях, семінарах, форумах і т.д.

Керівник наукового гуртка д.т.н., професор кафедри експлуатація та ремонт машин, професор Аулін В.В.

Положення про студентський науковий гурток "Проблеми якості і надійності в галузі транспорту"


Поєднання навчання і досліджень здобувачів вищої освіти, першого (бакалаврського) рівня

В освітньому процесі на ОПП поєднується навчання та участь у перспективних наукових напрямках предметної області, використовуються наукові досягнення колективної участі здобувачів і викладачів у наук. гуртку кафедри ЕРМ "Проблеми якості і надійності в галузі транспорту" (наук. кер. проф. Аулін В.В.), олімпіадах та наукових конкурсах студентських наукових робіт. Це дозволяє не тільки підвищувати якість підготовки і виховання здобувачів, й сформувати інтерес до НДР.

Так, за перемогу у студ. Всеукр. олімпіадах були нагороджені дипломами:"Транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі": Антощенко Є.В.(1 місце, 2019р.), Грачов Т.А. (3 місце, 2019р.), Сандул В.В. (1 місце, 2018р.), Тарнавський Д.В. (3 місце, 2018р.), Єрмолаєв А.С (2 місце, 2017р.), Степанов О.О. (3 місце, 2017р.), "Логістика" ‑ Антощенко Є.В.(3 місце, 2019р.); "Інтегровані транспортні системи" ‑ Федусов І.О. (1 місце, 2019р.), Головатий А.О. (2 місце, 2017р.).

За перемогу на Всеукр. конкурсі студ. наук. робіт одержали: за напрямом "Перевезення пасажирів і вантажів та безпека на автомобільному транспорті", ХНАДУ: Тирса Я.В. (3 місце, 2020р.); за напрямом "Транспортні технології", КрНУ: Кернус Р.О. (3 місце, 2020р.); Міжнар. конкур. тендер студ. НДР, КрНУ: Кернус Р.О. (1 місце); за напрямом "Транспортні технології (за видами)", ХНУМГ: Антощенко Є.В.(2 місце, 2019 р.); Всеукр. конкурс студ. наук. робіт за напрямом "Транспортні технології" КрНУ: Довгий О.А. (3 місце, 2019 р.).

Свідченням цього є найкращі доповіді студентів на Міжнар. наук.-практ. конф. “Підвищення надійності машин і обладнання”: Довгий А.О., Артюх Є.Г., Кернус Р.В.-2021р.; Наполов М.С. (Диплом 1-го ступеня), Комісаренко М.І. (Диплом 2-го ступеня), Петровський М.Ю. (Диплом 2-го ступеня), Лукашук І.П. (Диплом 3-го ступеня)-2019р.; Сандул В.В. (Диплом 1-го ступеня), Тарнавський Д.В. (Диплом 3-го ступеня)-2018. Міжнар. наук.-практ. конф. "Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту"-2020: Кернус Р.О., Тирса Я.В. В ЦНТУ використовують системний підхід до виховання молодих науковців, який полягає у залученні кращих здобувачів в НДР, результати яких представлені як в межах ЦНТУ так і в всеукраїнському рівні.

Спільні публікації здобувачів ВО з викладачами на Міжнар. наук.-практ. конф. “Підвищення надійності машин і обладнання” та Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. "Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту" з тематики: "Транспортні технології", "Логістика", "Транспортні процеси та системи" (http://erm.kntu.kr.ua/KONFERENSIIA.html).

Наукові і практичні результати досліджень здобувачів ВО та викладачів кафедри ЕРМ щорічно оцінюються на рівні міської та обласної рад, про що свідчать грамоти та подяки: Антощенко Є.В. зайняла ІІ місце у номінації "За науково-дослідні, освітні досягнення та досягнення у здобутті професії 2019 р.", під головуванням Кіровоградської обл. держ. адміністрації та Кіровоградської міської ради (Наук. кер. Аулін В.В.).

© 2023 KNTU