Практика

274 Автомобільний транспорт

РЕКОМЕНДОВАНА тематика магістерських кваліфікаційних робіт за спеціальністю 274 Автомобільний транспорт

Керівники кваліфікаційних магістерських робіт

Тематики магістерських робіт на замовлення підприємств

Накази на проходження переддипломної практики (магістри)

Накази на переддипломну практику АТ-22М-1

Накази на переддипломну практику АТ-22М-2

Накази на переддипломну практику АТ-22Мз (заочники)

Методичне забезпечення до виконання кваліфікаційних робіт та проходження практик

Наскрізна програма та методичні вказівки з практики

Методичні вказівки для виконання випускної кваліфікаційної роботи для здобувачів за освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» другого (магістерського) рівня вищої освіти (2023)

Методичні вказівки для виконання випускної кваліфікаційної роботи для здобувачів за освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» другого (магістерського) рівня 2022

Методичні вказівки для виконання випускної кваліфікаційної роботи для здобувачів за освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» першого (бакалаврського) рівня

Методичні вказівки з переддипломної практики: для здобувачів освітньо-професійної програми "Автомобільний транспорт" другого (магістерського) рівня вищої освіти (ОПП 2022, 2023)

Методичні вказівки з науково-дослідної практики: для здобувачів освітньо-професійної програми "Автомобільний транспорт" другого (магістерського) рівня вищої освіти (ОПП 2021)

Методичні вказівки та програма атестаційного кваліфікаційного екзамену для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» (ОПП 2023)

Методичні вказівки та програма атестаційного кваліфікаційного екзамену для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» (ОПП 2022)

Договори на практику магістрів (2022)

275 Транспортні технології (автомобільний транспорт)

Наскрізна програма та методичка по практиці

Методичні вказивкі з виконання кваліфікаційної роботи

Методичні вказівки з переддпиломної практики

Методичні вказівки з професійно-технологічної практики

Методичні вказівки з виробничої практики

Методичні вказівки з навчальної практики

Договора на проходження практики бакалаврів

Договора на проходження практики магістрів

Приклад оформлення звіту

Накази на практику магістрів 2022-23 н.р.

274 - Автомобільний транспорт

275 - Транспортні технології

208 Агроінженерія (Технічний сервіс СГТ)

Накази на практику бакалаврів 2022-23 н.р.

Наказ бакалаврів 274 Автомобільний транспорт

Наказ бакалаврів 275 Транспортні технології

Наказ бакалаврів 275 Транспортні технології (заочники)

Наказ бакалаврів 208 Агроінженерія

Наказ бакалаврів 132 Матеріалознавство

© 2023 KNTU