Акредитація освітніх програм

Акредитація освітньої програми 274 - Автомобільний транспорт (другий магістерський рівень)

1) Відомості про самооцінювання ОПП Автомобільний транспорт

2) Договори про співпрацю з роботодавцями

АвтоШанс

АТП-2004

Екостайл

Ковальов-Авто

Калита-Нова

АТ Таксомоторний парк

ПП Олікс

КТП Агробудавтосервіс

ФОП Сумський

MEPROZET COSCIAN S.A.

3) Угоди про співпрацю із закладами вищої освіти

Договір про академічну мобільність з Полтавським державним аграрним університетом

Договір про академічну мобільність з Черкаським ДТУ

Договір про співпрацю з Черкаським ДТУ

Договір про співпрацю з Луцьким НТУ

Угода про академічну мобільність з Луцьким НТУ

Договір про співпрацю з Тернопільським НТУ

Договір про співпрацю з Люблінською політехнікою (Польща)

Договір про співпрацю з STU (Словачиина)

Договір про співпрацю та мобільність з Вищою школою безпековою (Польща)

Договір про співпрацю та мобільність з Вищою школою банковою (Польща)

4) Відгуки та рецензії на освітньо-професійну програму

Відгуки та рецензії закладів вищої освіти

Відгуки та рецензії стейкхолдерів

5) Протоколи засідань НМК стосовно освітньо-професійної програми

6) Анкета визначення думки здобувачів вищої освіти стосовно ОПП

7) Анкета визначення думки стейкхолдерів стосовно якості здобувачів

8) Усунення недоліків, виявлених при попередній акредитації

Експертний висновок попередньої акредитації

1) Проходження закордонних стажувань

2) Видання навчальних посібників та монографій

3) Публікація наукових статей індексованих в міжнародних наукометричних базах

4) Підвищення рівня володіння іноземними мовами

Акредитація освітньої програми 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт)

1) Відомості про самооцінювання ОПП Транспортні технології (автомобільний транспорт)

2) Договори про співпрацю з роботодавцями

3) Відгуки на освітньо-професійну програму

4) Рецензії на освітньо-професійну програму

5) Протоколи засідань НМК стосовно освітньо-професійної програми

6) Витяги з протоколів засідань кафедри стосовно освітньо-професійної програми

7) Анкета визначення думки студентів стосовно ОПП

8) Анкета визначення думки стейкхолдерів стосовно якості здобувачів

9) Аналіз анкетування думки студентів стосовно ОПП

10) Аналіз анкетування думки стейкхолдерів стосовно якості здобувачів

1) Протоколи засідань НМК стосовно освітньо-професійної програми 275 бакалавр

2) Витяги з протоколів засідань кафедри стосовно освітньо-професійної програми 275 бакалавр


1) Протоколи засідань НМК стосовно освітньо-професійної програми 275 магістр

2) Витяги з протоколів засідань кафедри стосовно освітньо-професійної програми 275 магістр


© 2023 KNTU