Моніторинг якості освіти

Звіти про роботу екзаменаційних комісій по спеціальності 274 Автомобільний транспорт (другий магістерський рівень)

2022-23 н.р (1)

2022-23 н.р (2)

2021-22 н.р

Рейтингові річні звіти кафедри

2022-23 н.р. (записка)

2022-23 н.р. (таблиці)

2021-22 н.р. (записка)

2021-22 н.р. (таблиці)

Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти

Результати щорічного оцінювання Центром оцінки якості ЦНТУ

Анкетування

Аналіз анкетування здобувачів вищої освіти та роботодавців (стейкхолдерів) ОП 275 «Транспортні технології» рівень ВО - бакалавр

Результати визначення думки здобувачів вищої освіти стосовно змісту та наповненя освітньої програми (ОП) 275.03 «Транспортні технології»(Автомобільний транспорт)

Анкетування стейкхолдерів

Анкетування випускників

Анкетування здобувачів щодо якості викладання

Анкетування здобувачів стосовно ОП

Відгуки на освітньо-професійну програму

Рецензії на освітньо-професійну програму

Результат розподілу НПП відповідно до обов'язкових дисциплін ОП

Результат розподілу НПП відповідно до вибіркових дисциплін ОП

Службова по внутрішній системі якості 1

Службова по внутрішній системі якості 2

Самооцінювання ОП 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт) (бакалавр)

Курсові роботи та проекти по дисциплінам спеціальності 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт)

Курсовий проект з дисципліни: "Експлуатаціна надійність рухомого складу" 1

Курсовий проект з дисципліни: "Експлуатаціна надійність рухомого складу" 2

Курсовий проект з дисципліни: "Проектування транспортно-складських комплексів"

Курсовий проект з дисципліни: "Транспортна логістика" 1

Курсовий проект з дисципліни: "Транспортна логістика" 2

Курсова робота з дисципліни: "Вантажні перевезення" 1

Курсова робота з дисципліни: "Вантажні перевезення" 2

Курсова робота з дисципліни: "Взаємодія видів транспорту" 1

Курсова робота з дисципліни: "Взаємодія видів транспорту" 2

© 2024 KNTU