Зауваження та пропозиції до ОПП

274 Автомобільний транспорт

Відгуки академічної спільноти на ОПП

Відгуки та рецензії стейкхолдерів

Анкета визначення думки здобувачів вищої освіти стосовно ОПП

Анкета визначення думки стейкхолдерів стосовно якості здобувачів

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

1) Службова моніторингу-1 ОПП

2) Службова моніторингу-2 ОПП

3) Відгуки академічної спільноти на ОПП

© 2024 KNTU