Інформація по освітнім програмам

274 Автомобільний транспорт

перший (бакалаврський) рівень освіти

1) 274 – Автомобільний транспорт на 2023 рік

2) 274 – Автомобільний транспорт на 2022 рік

другий (магістерський) рівень освіти

1) 274 – Автомобільний транспорт на 2023 рік

2) 274 – Автомобільний транспорт на 2022 рік

3) Тимчасовий стандарт вищої освіти ЦНТУ: другий (магістерський) рівень, спеціальність 274 – Автомобільний транспорт

275 Транспортні технології (автомобільний транспорт)

перший (бакалаврський) рівень освіти

1) 275 – Транспортні технології (автомобільний транспорт) на 2017 рік

2) 275 – Транспортні технології (автомобільний транспорт) на 2019 рік

3) 275 – Транспортні технології (автомобільний транспорт) на 2021 рік

другий (магістерський) рівень освіти

1) 275 – Транспортні технології (автомобільний транспорт) на 2020 рік

2) 275 – Транспортні технології (автомобільний транспорт) на 2021 рік

2) 275 – Транспортні технології (автомобільний транспорт) на 2022 рік

© 2023 KNTU