Засідання робочої групи з удосконалення змісту освітніх програм

1) Протоколи засідань НМК стосовно освітньо-професійної програми

2) Витяги з протоколів засідань кафедри стосовно освітньо-професійної програми

© 2022 KNTU